Trwają przygotowania do 4. Targów Dziedzictwo

W dniach 5-7 października br. odbędzie się 4. edycja Targów Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO. Ponownie do Centrum Targowo-Kongresowego MT Polska przy ul. Marsa 56c w Warszawie przybędą przedstawiciele branży konserwatorskiej, restauratorskiej i archiwistycznej. Gospodarzem tej unikatowej w skali kraju imprezy wystawienniczej jest firma MT Targi Polska wraz z partnerami: Polskim Komitetem Błękitnej Tarczy, Stowarzyszeniem Starożytników, Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz firmą Archaios Sp. z o.o.

Zeszłoroczny sukces Targów Dziedzictwo, które dynamicznie rozwijają się, potwierdza,  że to ważne wydarzenie dla konserwatorów, restauratorów i miłośników zabytków. Są one doceniane przez przedstawicieli instytucji państwowych, którzy podkreślają wagę regularnych spotkań branży oraz wymiany poglądów i doświadczeń. Obecność podczas tego wydarzenia to nie tylko okazja do zapoznania się z szeroką ofertą wystawców, ale także możliwość wysłuchania ekspertów.

Znaczenie dziedzictwa narodowego

Dorobek materialny i duchowy poprzednich pokoleń odgrywa w społeczeństwie bardzo ważną rolę. Określa on naszą kulturę, kształtuje tożsamość społeczną i buduje poczucie więzi narodowej. Zabytki przybliżają narodom przeszłość, pomagają docenić jej unikalną wartość
i stanowią potencjał dla przyszłego rozwoju. Dlatego też takie wydarzenia jak Targi Dziedzictwo pełnią istotną funkcję nie tylko dla środowiska ekspertów i pasjonatów, ale też obywateli.
To właśnie m.in. tu upowszechniane i promowane jest dziedzictwo kulturowe,
a także prowadzone są dyskusje służące poprawie stanu zasobów i utrzymaniu obiektów zabytkowych. Niemal 71 tysięcy obiektów nieruchomych jest wpisanych do rejestru zabytków sporządzonego na podstawie danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Ważne spotkanie branży

Na targach spotykają się reprezentanci różnych środowisk i specjalizacji, którzy na co dzień zajmują się ochroną i konserwacją zabytków, a także archiwizacją dzieł sztuki i dóbr kultury
oraz udostępnianiem ich szerokiej publiczności. Oferta targów jest skierowana zarówno
do przedstawicieli instytucji państwowych i samorządowych, służb ochrony zabytków, specjalistów z zakresu usług konserwatorskich, jak i właścicieli i zarządców obiektów zabytkowych, przedstawicieli archiwów i bibliotek, a także administracji kościelnej.

W trosce o zabytki

Podczas Targów Dziedzictwo zostaną zaprezentowane najnowsze rozwiązania, techniki, technologie i urządzenia stosowane w konserwacji i restauracji zabytków. W ubiegłym roku można było poznać m.in. funkcjonowanie nowoczesnych mikroskopów cyfrowych, zaawansowanych skanerów bezdotykowych, innowacyjnych systemów przeciwpożarowych
czy elementów zdobniczych wykorzystywanych przy rekonstrukcjach. Instytucje państwowe
i organizacje branżowe przedstawiały dokonania i realizacje w obszarach związanych z ochroną dóbr kultury. Uzupełnieniem były wystawy, na których prezentowano np. zabytki pełniące nowe funkcje czy zbiory, które dzięki zastosowaniu nowych technologii mogły być bezpiecznie udostępniane zwiedzającym.

W programie merytorycznym „Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich – teoria a praktyka” odbywających się równolegle z targami organizator co roku poświęca uwagę uregulowaniom prawnym i organizacyjnym oraz osiągnięciom w dziedzinie ochrony dziedzictwa kultury.
Nie brakuje także tematyki ochrony, wyposażenia i usług dla archiwów, bibliotek i muzeów,
w tym służących przechowywaniu, zabezpieczaniu i digitalizacji zbiorów.

Patroni honorowi Targów Dziedzictwo

Targi zostały objęte patronatem honorowym: Małgorzaty Kidawy-Błońskiej – wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, prof. dr. hab. Wojciecha Fałkowskiego – podsekretarza stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej, Adama Struzika – marszałka województwa mazowieckiego, Hanny Gronkiewicz-Waltz – prezydent m.st. Warszawy, ks. bp. Wiesława Alojzego Meringa
– biskupa Diecezji Włocławskiej, przewodniczącego Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski, Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy
– prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski, dr. Wojciecha Woźniaka – naczelnego dyrektora Archiwów Państwowych, dr. Tomasza Makowskiego – dyrektora Biblioteki Narodowej, nadbryg. mgr. inż. Leszka Suskiego – komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, szefa Obrony Cywilnej Kraju. Patronat nad Ogólnopolskimi Dniami Konserwatorskimi sprawują:
dr hab. Magdalena Gawin – podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków oraz Barbara Jezierska – Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Informacje praktyczne

Więcej informacji na www.targidziedzictwo.pl.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*