Wielcy zapomniani. Polacy, którzy zmienili świat | Recenzja

Marek Borucki, Wielcy zapomniani. Polacy, którzy zmienili świat.

Książka pokazuje jak jeszcze wiele zostało do powiedzenia i napisania o Polakach, którzy naprawdę przyczynili się do zmian na świecie. Skłania do refleksji, komu zawdzięczamy dzisiejsze wygodne życie, pełne owoców pracy wielkich ludzi.

Misję jaką stawia sobie Marek Borucki jest uzmysłowienie Polakom, jak wiele zawdzięczają ludziom, którzy swoje talenty oddawali dla dobra ludzkości, a pamięć o nich w naszym kraju uległa często całkowitemu zapomnieniu. Zauważa, że dobrze upowszechniona jest wiedza o wodzach, bojownikach generałach, a niezwykle uboga jest znajomość postaci, które miały ogromny wkład w rozwój światowej kultury i nauki.

Twórca książki Wielcy zapomniani Polacy, którzy zmienili świat jest doktorem historii Uniwersytetu Warszawskiego oraz autorem około 40 książek na temat historii i kultury polskiej oraz historii powszechnej. Przez wiele lat uczył historii w liceach warszawskich. I może dzięki temu doświadczeniu pedagogicznemu napisał książkę, którą pomimo 400 stron w zasadzie można „połknąć”, dalej będąc głodnym kolejnych opowieści o losach znanych Polaków.

W swojej pracy Borucki przedstawił sylwetki 39 wybitnych inżynierów, naukowców, kompozytorów, artystów i duchownych, którzy w większości mimo ogromnych zasług są całkowicie nieznani albo wiedzą o nich tylko wąskie kręgi specjalistów. We wstępie do książki zostały pokrótce wyjaśnione przyczyny tego haniebnego stanu rzeczy. Wynikało to m.in. z opuszczenia kraju w wyniku prześladowań, działań wojennych oraz z powodów ideologicznych w czasach Polski Ludowej.

Biografie osób zostały przedstawione według wszelkich prawideł gatunku, jednak nie są to suche, natłoczone datami i danymi wykłady, które trudno zapamiętać przeciętnemu czytelnikowi. Każdą sylwetkę poprzedzono wstępem stanowiącym zarazem uzasadnienie zaliczenia tej postaci do grona „wielkich Polaków”. Oczywiście znajdziemy tu ramowe czasy życia tych osób, przebieg działalności zawodowej i jak zawsze najciekawsze wątki z życia prywatnego, jednak bez zbytecznej przesady. Do każdej biografii dołączono dużą liczbę zdjęć, nie tylko tych wypieszczonych – portretowych, ale też z domowych archiwów. Oprócz tego wiele fotografii przedstawia miejsca, gdzie ci ludzie żyli i pracowali, a jeśli jest to możliwe to również prace, które po nich zostały.

Wiele z tych życiorysów jest także niewielką syntezą epoki lub wydarzeń, w których przyszło tym ludziom pracować i tworzyć. Pokazują również jak wiele problemów wynikających z wyprzedzania epoki, w której żyli, niezrozumienia w ojczystym kraju oraz ludzkiej zawiści, musieli pokonać. W licznych przypadkach, my Polacy, musimy się wstydzić, że w świecie osiągnęli oni sławę, szacunek, zagranicą dzieci uczą się on nich w szkołach, a u nas są mało znani lub całkowicie zapomniani, przemilczani na kartach historii.

W książce Borucki przybliża m.in. takie postacie jak: Roman Maciejewski, o. Marian Żelazek, Feliks Topolski, Ludwik Rajchman, Wanda Landowska, Faustyna Morzycka, Jan Szczepanik, Rudolf Modrzejewski. I jest to zaledwie garstka z listy 39 opisanych bohaterów. Jeśli choć przynajmniej o jednym z nich nic ci nie wiadomo to musisz tę książkę koniecznie przeczytać.

Ocena: 6/6

Piotr Burak

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*