Wielka wojna. Pruszków 1914-1918

Muzeum Dulag 121 od 2017 roku prowadzi projekt „Pruskoviana”, zajmujący się popularyzowaniem wiedzy o historii miasta Pruszkowa. Na stronie internetowej Muzeum znajduje dział „Pruskoviana”, w którym publikowane są popularnonaukowe artykuły, opracowane przedruki z międzywojennej lokalnej prasy, a także zdigitalizowane archiwalne materiały ikonograficzne: fotografie, mapy, dokumenty. W 2018 roku w ramach projektu ukazał się również okolicznościowy album dokumentujący historię działań niepodległościowych – „Samorządność i niepodległość. Pruszków w dobie walk o niepodległość 1848-1928”.

Antologia „Wielka wojna. Pruszków 1914-1918” jest pierwszym tomem planowanej na kolejne lata serii „Pruskoviana/Antologie”. O Pruszkowie czasów I wojny pisano sporo. Rozdziały w swoich monografiach poświęcili temu okresowi Marian Skwara (Historia Pruszkowa do roku 1945, Książnica Pruszkowska 2011) oraz Mirosław Wawrzyński (Życie społeczne i publiczne Pruszkowa do roku 1921, Książnica Pruszkowska 2017). Brakowało jednak pozycji poświęconej wyłącznie wydarzeniom I wojny w Pruszkowie, Żbikowie i Tworkach. W toku prac nad muzealnym projektem Pruskoviana, natrafialiśmy na interesujące wzmianki prasowe, reportaże, wspomnienia, sprawozdania, protokoły, a nawet urzędowe podania. W ciągu kilku ostatnich lat, wraz z tym jak rosła kolekcja pierwszo-wojennych relacji, dojrzewał także pomysł wydania ich w zbiorczym tomie. Ze względu na różnorodność materiałów, zdecydowaliśmy na pojemną formę antologii. Część z nich była przedrukowana w całości lub we fragmentach w publikacjach poświęconych historii Pruszkowa, uznaliśmy jednak, że dołączenie ich do materiałów, które udało nam się w czasie kwerend odnaleźć, przyniesie interesujący dla czytelnika skutek. Z założenia niniejszy tom dotyczy wydarzeń w Pruszkowie, Żbikowie i Tworkach, które dopiero od listopada 1916 roku złączono w jeden miejski organizm, ale znalazły się w nim również relacje z okolicznych wsi i miasteczek – Brwinowa, Rokitna, Helenowa, a nawet Grodziska Mazowieckiego czy Błonia.

„Wielka wojna. Pruszków 1914-1918” prezentuje wybór wzmianek, relacji prasowych, reportaży, wspomnień oraz dokumentów dotyczących Pruszkowa i najbliższych okolic w okresie I wojny światowej. Tom powstał na bazie kwerendy w wojennych rocznikach m.in. „Kurjera Warszawskiego”, „Tygodnika Ilustrowanego”, „Świata” oraz powojennej prasy lokalnej – „Echa Pruszkowskiego” i „Głosu Pruszkowa”. Przedrukom archiwalnych materiałów towarzyszą krótkie komentarze historyczne, podsumowujące ważne dla dziejów miasta sprawy i wydarzenia kolejnych lat wojny oraz archiwalne fotografie z ówczesnej prasy oraz ze zbiorów lokalnych instytucji, m.in. Książnicy Pruszkowskiej i Muzeum Dulag 121.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*