Witold Władysław Rajkowski. Podróżnik i orientalista | Recenzja

Ludzi od zawsze interesowało to, co obce, inne i zagadkowe. Efektem tej ciekawości były podróże.  Tych, którzy je odbywali, nazywano podróżnikami. Również wśród Polaków znajdziemy mniej lub bardziej znanych poszukiwaczy przygód, badaczy i odkrywców nieznanych lądów. Jednym z nich był Witold Władysław Rajkowski, podróżnik i orientalista, postać właściwe nieznana.

Zadania przedstawienia dorobku i sylwetki Rakowskiego podjął się dr Antoni Kosowski. Absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych, Pracowni Języka i Kultury Arabskiej oraz Wydziału Nauk Historycznych UMK w Toruniu.

W pierwszej części książki Kosowski umieścił notę biograficzną Rajkowskiego, której jest autorem. Dowiadujemy się z niej, kim był podróżnik, jak znalazł się na Bliskim Wschodzie oraz czym się zajmował i w jaki sposób podróżował po Egipcie, Libii, Syrii, Libanie, Transjordanii oraz Iraku.

Pozostała część publikacji to już twórczość Witolda Rajkowskiego, którą Kosowski zebrał, dokonał wyboru pism i opatrzył swoim komentarzem. Jest to podróż oczami jednego z nielicznych Polaków, który w XX wieku nie tylko podróżował po Bliskim Wschodzie, ale tam zamieszkał, uczył się języka arabskiego w różnych jego dialektach i– co najważniejsze– starał się poznać i zrozumieć miejscowe realia.

Dzięki tekstom Rajkowskiego umieszczonym w książce możemy dowiedzieć się jak wyglądała przedwojenna Libia, poznać losy emigrantów przybyłych do Syrii z Kaukazu, zrozumieć życie Beduinów w Egipcie, czy przeczytać barwny opis Damaszku – Perły Wschodu nad Baradą.

Całość została opatrzona dużą ilością fotografii, których autorem jest nie, kto inny jak właśnie Witold Rajkowski. Duża ilość przypisów i wyjaśnień dodanych przez dr Kosowskiego, choć w pewnym sensie zakłóca płynność czytania, jest niezbędna i w dużym stopniu ułatwia czytelnikowi podróż przez Bliski Wschód. Nie brakuje, bowiem nazw miejscowości, budynków czy obyczajów, których znaczenia Rajkowski w swoich tekstach nie zamieszcza, a czytelnikom z Europy są one raczej nieznane.

Należy podkreślić, że jest to pozycja naukowa, cenne uzupełnienie w dziedzinie badań nad dziejami orientalistyki. Jednak jej zawartość, aparat naukowy, w jaki została opatrzona przez autora sprawia, że jest ona przystępna również dla czytelnika spoza świata ekspertów orientalizmu.

Ocena 5/6

Kamil Janczarek

 

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*