Władysław Jagiełło

2 lutego 1386 roku Władysław Jagiełło został wybrany na króla Polski

Tego dnia 1386 roku na zjeździe w Lublinie szlachta dokonała elekcji księcia litewskiego Władysława Jagiełły na króla Polski

Władysław Jagiełło został wybrany na króla Polski na zjeździe w Lublinie. Po raz pierwszy stan reprezentujący politycznie społeczeństwo zdecydował samodzielnie o wyborze władcy. Przywileju tego już nie dali sobie odebrać.

Comments are closed.