10 grudnia 1672 roku rozpoczęła się wojna polsko-turecka

Tego dnia 1672 roku rozpoczęła się wojna polsko-turecka

Wojna polsko-turecka rozpoczęła się przez oddanie się Kozaków, pod wodzą hetmana Piotra Doroszenki, pod zwierzchnictwo Porty w 1666 roku. Wojna wybuchła dopiero 6 lat od tego wydarzenia, bowiem Turcja była zamieszana w konflikt z Wenecją i Austrią. Pierwszym starciem wojsk polsko-tureckich była bitwa pod Ładyżynem.

Do najważniejszych wydarzeń tej kampanii należy m.in. zdobycie Kamieńca Podolskiego przez Turków. Porażka ta zmusiła Polskę do zawarcia traktatu w Buczaczu. Na jego mocy Rzeczypospolita musiała płacić haracz Turcji oraz wyrzec się części Ukrainy oraz Podola. Sejm polski nie ratyfikował tego traktatu i zorganizował armię, na czele której stanął hetman Jan Sobieski. Wojska pod jego dowództwem pokonały w 1673 roku siły tureckie pod Chocimiem. Wojnę zakończył dopiero traktat w Żurawnie w 1676 roku. Na jego mocy Rzeczypospolita uzyskała zwolnienie od haraczu oraz odzyskała część ziem utraconych 4 lata wcześniej w Buczaczu.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*