Wojskowość pozaeuropejska na przestrzeni dziejów. Wizerunek obcego w świecie wojny | Patronat medialny

Sekcja Historyków Wojskowości oraz Sekcja Historii Powszechnej XX wieku działające w ramach Koła Naukowego Instytutu Historii UAM w Poznaniu ma zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Studencko-Doktorancką „Wojskowość pozaeuropejska na przestrzeni dziejów. Wizerunek obcego w świecie wojny.”, którą patronatem objął portal Historykon.pl.

Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 2-3 czerwca br. w gmachu Wydziału Historycznego UAM i zostanie zorganizowana przez Sekcję Historii Powszechnej XX wieku działającą w ramach Studenckie Koło Naukowe Historyków przy Instytucie Historii UAM. Aby jeszcze bardziej skonkretyzować tematykę naszych obrad, zdecydowaliśmy się wprowadzić temat przewodni, a mianowicie „Wizerunek obcego w świecie wojny”. Chcemy przez to zastanowić się, w jaki sposób dokonywano projekcji „innego”, najczęściej wroga w kontekście wojskowym na przestrzeni dziejów i jak wpłynęło to na codzienne funkcjonowanie walczących, przebieg konfliktów czy nawet postrzeganie całych populacji. Przyjęcie tego pomysłu skłoniło nas do dopuszczenia do udziału w konferencji referatów oscylujących wokół tematyki europejskiej, o ile mieszczą się one w ramach zaproponowanego tematu. Nie będą one jednak główną osią tegorocznych obrad, toteż wybierając temat „europejski” proszę się spodziewać naprawdę ostrej selekcji.

Na formularze zgłoszeniowe czekamy do 20 kwietnia br. Abstrakty zostaną sprawdzone i ocenione przez pracowników naukowych Zakładu Historii Wojskowej i Zakładu Historii Powszechnej XIX i XX w. Instytutu Historii UAM. Poniżej lista proponowanych zagadnień.

– wojskowość starożytnego Bliskiego Wschodu
– wojskowość krajów Dalekiego Wschodu i Indii na przestrzeni wieków
– sztuka wojenna średniowiecznego Orientu i jej zmagania z wojskowością bizantyjską i zachodnioeuropejską
– sztuka wojenna koczowników stepów Eurazji
– wojskowość Ameryki prekolumbijskiej i jej podbój przez Europejczyków
– amerykańska wojna o niepodległość
– wojna secesyjna
– powstania i wojny w Ameryce Południowej i Środkowej XIX i XX wieku
– wojny burskie
– wojna zuluska
– wojny opiumowe
– owoce rewolucji Meiji a wojskowość japońska
– oddziały kolonialne armii państw europejskich
– wojny indochińskie
– wojna algierska
– konflikty izraelsko-arabskie
– konflikty postkolonialne w Afryce
– wojna w społeczeństwach pozaeuropejskich
– azjatyckie piśmiennictwo wojskowe
– konflikty kolonialne i postkolonialne w kulturze i sztuce
– postrzeganie konfliktów kolonialnych i postkolonialnych i zagadnień z tym związanych w historiografii

Serdecznie zapraszamy do przesyłania abstraktów.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*