Wszystko o ochronie przeciwpożarowej zabytków

Podczas 4. edycji  Targów Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO Państwowa Straż Pożarna zorganizuje stoisko poświęcone ochronie dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Specjaliści z dziedziny przeciwpożarowej oraz obrony cywilnej poprowadzą szereg wykładów i prezentacji. Targi odbędą się w dniach 5-7 października br. w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska przy ul. Marsa 56c w Warszawie.

Ochrona przeciwpożarowa obiektów zabytkowych to jedno z kluczowych zagadnień omawianych podczas Targów Dziedzictwo. Wiodącym wystawcą z tego zakresu będzie Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej wraz z zaproszonymi przez nią jednostkami: Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie, Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Szkołą Główną Służby Pożarniczej. W ciągu trzech dni odwiedzający będą mogli wysłuchać wykładów i prelekcji, a także zapoznać się ze sposobami postępowania na przykładach konkretnych zdarzeń.

Wyzwania w ochronie zabytków

Skuteczna ochrona przeciwpożarowa zabytków wymaga skoordynowanych działań i współpracy różnych jednostek. Każdy obiekt wymaga zastosowania innych zabezpieczeń i rozwiązań. Wynika to z charakteru zabytku, użytego materiału budowlanego, dostępnych dróg dojazdowych oraz zasobów sztuki, które mieszczą się w środku. Poza tym służby muszą uwzględniać źródło powstałych zagrożeń – od powodowanych celowo, przez wadliwe działanie instalacji po zdarzenia będące wynikiem warunków atmosferycznych.

Podczas prelekcji eksperci omówią przygotowanie na wypadek zaistnienia zagrożeń oraz najkorzystniejsze rozwiązania. Nie zabraknie także zagadnień związanych z opracowywaniem instrukcji bezpieczeństwa, ewakuacji osób i zbiorów oraz innowacyjnymi systemami zarządzania bezpieczeństwem. Będzie również mowa o wyposażeniu, technicznych systemach zabezpieczeń czy obowiązkach właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów zabytkowych.

Organizatorzy oraz patroni honorowi Targów Dziedzictwo

Organizatorem targów jest firma MT Targi Polska wraz z partnerami: Polskim Komitetem Błękitnej Tarczy, Stowarzyszeniem Starożytników, Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz firmą Archaios. Targi zostały objęte patronatem honorowym: Małgorzaty Kidawy-Błońskiej – wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, prof. dr. hab. Wojciecha Fałkowskiego – podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Adama Struzika – marszałka województwa mazowieckiego, Hanny Gronkiewicz-Waltz – prezydent m.st. Warszawy, ks. bp. Wiesława Alojzego Meringa – biskupa Diecezji Włocławskiej, przewodniczącego Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski, Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy – prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski, dr. Wojciecha Woźniaka – naczelnego dyrektora Archiwów Państwowych, dr. Tomasza Makowskiego – dyrektora Biblioteki Narodowej, nadbryg. mgr. inż. Leszka Suskiego – komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, Szefa Obrony Cywilnej Kraju. Patronat nad Ogólnopolskimi Dniami Konserwatorskimi sprawują: dr hab. Magdalena Gawin – podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków oraz Barbara Jezierska – Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Więcej informacji na www.targidziedzictwo.pl.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*