Wymiana zbiorów archiwalnych z Liechtensteinem

Podczas spotkania książęcej pary  z Ministrem kultury i dziedzictwa narodowego, Piotrem Glińskim doszło do podpisania protokołu wymiany zbiorów archiwalnych z Liechtensteinem.

Protokół dotyczący wymiany materiałów archiwalnych został podpisany w środę przez naczelnego dyrektora Archiwów Państwowych Wojciecha Woźniaka i dyrektora Kolekcji Książęcej Liechtensteinów Johann Kraeftner. Wydarzenie to było głównym punktem spotkania księcia regenta Alojzego i księżnej Zofii z wicepremierem prof. Piotrem Glińskim w siedzibie Ministerstwa Kultury.

Do zamiany archiwaliów doszło podczas II wojny Światowej, kiedy materiały zostały przez pomyłkę zamienione podczas zawracania ich z Moskwy. Natomiast materiały archiwum miejskiego w Gdańsku trafiły do Księstwa Liechtensteinu podczas austriacko-rosyjskiej wymiany która miała miejsce w 1997 roku.  Wicepremier Gliński sprawę skomentował w następujący sposób: w wyniku II wojny światowej i jej następstw w archiwach obu państw znalazły się omyłkowo akta obcej proweniencji, które nie są związane z przechowywanym przez nie zasobem archiwalnym. W tym przypadku mamy do czynienia z jednej strony z fragmentem dawnego archiwum miejskiego Gdańska z XVI-XIX wieku oraz fragmentem Archiwum Dworskiego Książąt Panujących von Liechtenstein, zatem zasadność podjęcia stosownych działań przez służby archiwalne obu państw jest bezdyskusyjna.

Obie zainteresowane strony są bardzo zadowolone z dokonanej wymiany. Książę Alojzy zaznaczył, jak bardzo cieszy się, że wydarzenie to miało miejsce w roku, w którym obchodzimy 25 rocznicę zawarcia bezpośrednich stosunków dyplomatycznych między Polską a Księstwem Liechtensteinu. Po bardzo dobrze rozwijających się relacjach politycznych i gospodarczych cieszy mnie, że jesteśmy w stanie rozpocząć rozwój intensywniejszych stosunków kulturalnych właśnie poprzez wymianę tych archiwaliów. Są one dla nas bardzo ważne, ponieważ jest to świadectwo dziedzictwa przeszłości i istotny element pozwalający nam zrozumieć nie tylko naszą historię. Zarówno książę Alojzy, jak i wicepremier Gliński mają nadzieję na szybką finalizację postanowień podpisanego w środę protokołu. Mam nadzieję, że uda nam się szybko sfinalizować powrót tej ostatniej części archiwaliów, które niestety nie wróciły po tym, jak sowieccy żołnierze zabrali połowę archiwów należących do mojej rodziny do Moskwy. Cieszę się także, że jesteśmy w stanie odzyskać brakujące elementy, które stanowią istotny fragment nie tylko historii naszej rodziny, ale także kraju. Jestem przekonany, że ta wizyta, jak również wymiana archiwaliów pozwoli nam pogłębić i tak już doskonałe relacje pomiędzy naszymi państwami – powiedział o całym wydarzeniu książę.

Archiwalia, które otrzymała strona polska zostaną udostępnione publicznie przez Archiwum Państwowe w Gdańsku. Pośród przekazanych przez Liechtenstein pism możemy znaleźć między innymi dokumenty handlowej działalności Gdańska z XVI-XIX w., rachunki z okresu I Rzeczypospolitej, supliki, rachunki, pokwitowania oraz materiały poświęcone Związkowi Hanzeatyckiemu, do którego miasto Gdańsk należało. Pozyskane dokumenty trafią do Archiwum Państwowego w Gdańsku, czyli tam, gdzie powinny się znajdować, a świadczy o tym nie tylko treść danych dokumentów, lecz również wszelkie podpisy osób związanych z Gdańskiem. Oprócz nazwisk pisarzy byłych burmistrzów czy rajców w dokumentach można znaleźć również podpisy bardziej znaczących osób, jak np. Jana Heweliusza czy Walentego von Bodecka. Natomiast dokumenty przekazane przez stronę polską to w głównej mierze akta gospodarcze dotyczące posiadłości rodziny książęcej. Katarzyna Kubicka – zastępca dyrektora Archiwum państwowego w Gdańsku powiedziała, że dokumenty zawierają wszelkiego rodzaju układy np. sprzedaży, budowy szkół, sprawy gospodarcze, winnice. Jest też ciekawy tom ze zbiorów bibliotecznych, który zawiera tablice genealogiczne.

Źródła: dzieje.pl, polskieradio.pl, radiozagranica.pl

Fot.: Wikimedia Commons

Marcin Majchrzak

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*