XLV Olimpiada Historyczna już za nami

W dniach 5-8 kwietnia, jak co roku w Gdańsku-Jelitkowie, spotkali się uczestnicy XLV już Olimpiady Historycznej, organizowanej przez Polskie Towarzystwo Historyczne na zlecenie MEN. Najlepsi młodzi historycy ze szkół ponadgimnazjalnych całego kraju, wyłonieni w zawodach okręgowych w styczniu, rozpoczęli zmagania od napisania pracy na jeden z tematów ( zależnie od wybranej przez siebie epoki historycznej).

Temat 1. Starożytność:
Walka o władzę w Rzymie w latach 60–44 p.n.e.
Temat 2. Średniowiecze:
Papiestwo wobec Polski od chrztu do soborów powszechnych XV w.
Temat 3. Historia nowożytna:
Hegemonia francuska w Europie po wojnie trzydziestoletniej
Temat 4. Historia XIX wieku:
Polska, ale jaka? Wizje odrodzonej ojczyzny w programach ugrupowań niepodległościowych 1815–1864
Temat 5. Historia XX wieku:
Od października do czerwca. Polskie przełomy 1956–1989
Temat 6 Historia parlamentaryzmu w Polsce:
Sejm Ustawodawczy z lat 1919–1922 jako Konstytuanta

Po południu uczestnicy analizowali teksty źródłowe dotyczące swojej epoki, zaś nazajutrz, w niedzielę 7 kwietnia odpowiadali na pytania komisji, z których jedno dotyczyło wybranej przez nich lektury historycznej.
Poziom prezentowany przez uczestników okazał się w tym roku bardzo wysoki. Wszyscy – 96-ciu- uzyskali tytuły laureata lub finalisty, przy czym aż 45-ciu ten pierwszy, uzależniony od zdobycia
74 i więcej punktów na 100 możliwych. Zwycięzcą został uczeń LO im. Tadeusza Czackiego w Warszawie Antoni Kubiak, który uzyskał komplet punktów- trzy oceny celujące.
Zwycięzcą w kategorii Historia parlamentaryzmu w Polsce, rozgrywanej pod patronatem Marszałka Sejmu RP został Jakub Potocki, uczeń II LO im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach. Uczestnicy finału, a zwłaszcza jego zwycięzcy, nie tylko są zwolnieni z egzaminu maturalnego z historii, ale otrzymują zaproszenia do podjęcia studiów od wielu uczelni wyższych, nawet na takich kierunkach jak medycyna. W przyszłym roku Olimpiada odbędzie się ponownie, ale planowane są pewne zmiany w regulaminie, zależne m.in. od stanowiska MEN w tej sprawie. Na fot. Jakub Potocki otrzymuje nagrodę od przewodniczącego Komitetu Głównego OH, prof. Stanisława Roszaka (niestety pełnił tę funkcję po raz ostatni).

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*