XXII Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów

Naukowe Koło Historyków Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza na konferencję, która odbędzie się w dniach 2-6 kwietnia 2014 roku.

Obrady prowadzone będą w dniach 3-5 kwietnia 2014 roku w panelach studencko-doktoranckich. Ich tematyka nie jest narzucona, organizatorzy utworzą poszczególne sekcje po zapoznaniu się ze zgłoszeniami.

Zgłoszenia będą przyjmowane od 1 października 2013 roku do 20 grudnia 2013 roku. Organizatorzy przewidują przyjęcie 250 zgłoszeń od prelegentów. Lista zakwalifikowanych zostanie opublikowana w styczniu 2014 roku.

Planowane jest wydanie publikacji pokonferencyjnej, która będzie zawierała 10% najlepszych referatów. Nad selekcją i poziomem merytorycznym publikacji czuwać będą pracownicy naukowi Uniwersytetu Gdańskiego.

Wszelkie pytania należy kierować na adres: [email protected]

Więcej informacji na stronie: http://www.xxiiozhs.ug.edu.pl/

Anna Stypułkowska

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*