Z 12 na 13 czerwca 1611 roku po prawie dwuletnim oblężeniu wojska Rzeczypospolitej zdobyły Smoleńsk


Miało to miejsce w ramach wojny polsko-moskiewskiej 1609-1618.
Miasto Smoleńsk wraz z umocnieniami to była jedna z potężniejszych twierdz w tym okresie. Mury grube na sześć i wysokie od trzynastu do dziewiętnastu metrów, broniła około 20 tysięczna załoga.
Oblężenie rozpoczęło się 29 września 1609 roku i mimo wielu szturmów nie udało się zdobyć tego potężnego miasta.
Dopiero po 20 miesiącach i 11 dniach w nocy z 12 na 13 czerwca wojska królewskie ruszyły do ostatniego szturmu. Kawaler maltański Bartłomiej Nowodworski włożył minę w kanał odprowadzający z twierdzy nieczystości, niszcząc znaczną część murów. Za pomocą min wysadzono niektóre baszty, a twierdzę ogarnął pożar. Szturmujące Smoleńsk wojsko wpadło na ulice miasta. Miasto posiadające 38 baszt wysokich na 21 metrów, z których 9 znajdowało się nad bramami skapitulowało. Najdłużej broniła się położona przy Dnieprze baszta Frołowska wysoka na 31 metrów, jej załoga poddała się wieczorem 13 czerwca.

Po 97 latach Smoleńsk wrócił w granice Polski i Litwy.

Rycina przedstawia Zygmunta III Wazę pod Smoleńskiem.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*