Zagadkowe studnie z Kwiatkowa

W ostatnich tygodniach w Kwiatkowie, niedaleko Koła w województwie Wielkopolskim, odnaleziono 101 studni sprzed 1800 lat. Nagromadzenie takiej ilości studni w jednym miejscu stanowi unikat w skali Europy Środkowej.

Zdaniem dr Magdaleny Piotrowskiej z Instytutu Prahistorii UAM w Poznaniu jest to prawdziwa zagadka. Swoją opinię opiera na dogodnym położeniu osady – ulokowana była w pobliżu źródeł wody, w tym przepływającej nieopodal Warty. Mimo, iż w ostatnich latach liczba odkrywanych studni wzrasta, to nie ukazała się do tej pory praca uaktualniająca i porządkująca informacje na ich temat. Kwiatków, położony jest w dolinie Warty, w Kotlinie Kolskiej. Zdaniem części badaczy przez miejscowość tą mógł przebiegać słynny „bursztynowy szlak”. Była to trasa łącząca Cesarstwo Rzymskie z Barbaricum – tak Rzymianie określali ziemie poza granicami Imperium. Dzięki wcześniejszym badaniom archeologicznym udało się zidentyfikować mieszkańców osady. Była to społeczność określana mianem kultury przeworskiej. Zdaniem archeologów studnie stanowią cenne źródła wiedzy o dawnych ludziach. Odnalezione studnie wykonywane były na różne sposoby, często w ich wnętrzu znajdowały się szczątki zwierząt. Zachowane w Kwiatkowie cembrowiny umożliwiają ustalenie daty ścięcia drzewa z którego były wykonane, co z kolei pozwala na określenie okresu funkcjonowania osady. Z powodu braku podobnych stanowisk z terenu ziem polskich konieczna będzie konfrontacja ze źródłami dotyczącymi środkowoeuropejskiego Barbaricum, aby zrozumieć i zrekonstruować sposób funkcjonowania osady. Zdaniem dr Piotrowskiej istnieje możliwość, iż część odnalezionych obiektów, określanych mianem studni w rzeczywistości nimi nie była. Dopiero analizy geochemiczne pozwolą określić czy woda studzienna była zdatna do picia, czy może używano jej do celów „przemysłowych”. Jednak wstępne wyniki badań wskazują, iż studnie były niezbędne do szeroko zakrojonej działalności wytwórczej. Archeolodzy w obrębię osady znaleźli mnóstwo zabytków związanych z tkactwem. W najbliższym czasie naukowcy planują szczegółowo zrekonstruować środowisko naturalne, w którym żyli dawni mieszkańcy osady. W tym celu naukowcy przyjrzą się min., szczątkom nasion odkrytych w studniach. Osadę w Kwiatkowie odkryto w 1996 roku, jednak prace wykopaliskowe rozpoczęły się w 2012 roku, ponieważ miejscu zagrażała planowana rozbudowa znajdującej się w pobliżu, odkrywkowej kopalni węgla.

Źródło: archeowieści.pl

Foto. Studnia z XVII wieku w Krasnopolu. Foto. Wikipedia Commons

Żaneta Borowiak

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*