Zamek w Łące Prudnickiej się sypie

Walą się kolejne elementy zamku w Łące Prudnickiej. Właściciel przebywa za granicą i nie zamierza zabytku remontować a budżet miejscowego urzędu gminy jest zbyt mały, by budowlę ratować. Dlatego potrzebna jest pomoc z zewnątrz.

Zamek, pochodzący z XV stulecia jest niezwykle ważnym elementem miejscowego krajobrazu. Niestety budynki wchodzące w skład kompleksu niszczeją na ich oczach. A można było temu zapobiec. Jeszcze w 2006 roku zamek wystawiono na licytacji komorniczej, na której sprzedano nieruchomość za ćwierć miliona złotych, polskiemu przedsiębiorcy. Niestety nie „pali się” on teraz do remontu swej własności, a nawet do opłacania podatków za jej posiadanie. A jest ona zbyt ważna dla mieszkańców i samorządowców Łąki Prudnickiej, by pozostawili ją samej sobie– na rychłe zatracenie.  Jednak budżet miejscowej gminy jest zbyt mały, by można było zamek ratować.

 Dlatego miejscowi samorządowcy zadecydowali o wystosowaniu wniosku do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu o pomoc w sprawie ratowania Zamku. Niestety ostatecznej decyzji jeszcze nie podjęto.

Zamek w Łące Prudnickiej został wzniesiony w XV stuleciu Pierwotnie był siedzibą książąt opolskich. Od XVII wieku przechodził w ręce austriackie, pruskie a potem niemieckie. Po II wojnie światowej ostatecznie znalazł się w granicach polskich. Do końca lat osiemdziesiątych XX wieku pełnił funkcję ekskluzywnego hotelu.

Źródło: radio.opole.pl
Fot. Wikimedia Commona

Dawid Siuta

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*