Złota Bulla Karola IV

10 stycznia 1356 roku została ogłoszona Złota Bulla Karola IV

Tego dnia 1356 roku została ogłoszona Złota Bulla Karola IV

Złota Bulla Karola IV to dokument, który reformował ustrój Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Wydana przez Karola IV Luksemburskiego w 1356 r. na sejmie w Norymberdze obowiązywała do upadku cesarstwa w 1806 r.

Ustalała, że cesarza będzie wybierać siedmiu elektorów: arcybiskup Trewiru, Moguncji i Kolonii – jako duchowni, palatyn reński, król Czech, margrabia Brandenburgii i księcia Saksonii – jako świeckich. Po śmierci króla w ciągu miesiąca zwoływano sejm do Frankfurtu nad Menem. Elekt przez sam wybór otrzymywał jedynie godność króla rzymskiego z prawem do koronacji na cesarza.

Przy jego wyborze obowiązywała większość głosów z decydującym głosem arcybiskupa Moguncji. Koronacji na króla dokonywano w Akwizgranie, na cesarza zaś w Rzymie. W czasie bezkrólewia władzę sprawowali palatyn reński oraz książę saski. Bulla dawała także dziedziczność godności elektora według primogenitury w linii męskiej, niepodzielność terytorium elektorskiego, prawo majestatu, czyli traktowania na równi z koronowanymi monarchami, oskarżenia poddanych przeciw elektorom mógł rozstrzygać tylko Sejm Rzeszy, nie sam król.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*