Exsurge Domine i Marcin Luter, Wikimedia Commons

10 grudnia 1520 roku Marcin Luter spalił bullę papieską Exsurge Domine

Tego dnia 1520 roku w Witenberdze miało miejsce spalenie przez Marcina Lutra bulli papieskiej Exsurge Domine, która potępiała jego osobę

Bullę papieską Exsurge Domine (pol. Powstań Panie) wydał papież Leon X w dniu 15 czerwca 1520 roku. Bulla była krytyczną polemiką poglądów i działań podjętych przez Marcina Lutra. Papież nakazywał zwolennikom reformacji odwołania 41 „błędów” znalezionych w różnych pismach Lutra.

Odwołanie miało się wydarzyć w ciągu 60 dni od ogłoszenia bulli. W przypadku braku odwołania na opornych miały być nałożone kary kościelne, do ekskomuniki włącznie.

Pośród potępianych wypowiedzi Lutra znalazły się m.in. stwierdzenia, iż:

  • papież nie jest nieomylny [Dz 768],
  • palenie heretyków na stosie nie jest zgodne z wolą boską [Dz 773],
  • mamy możliwość dyskutowania i krytykowania postanowień soborowych [Dz 769].
  • papież uważał również, iż błędem Lutra było uznanie za zgodne z kanonem niektórych pism Jana Husa, czemu dał wyraz w swojej bulli [Dz 770].

Obwieszczenie i wykonanie bulli papieskiej Exsurge Domine przebiegało w Europie Zachodniej w zasadzie bez zakłóceń. Jednak w Wiedniu, a także niektórych uniwersytetach w północnych rejonach Świętego Cesarstwa Rzymskiego (np. Erfurt, Lipsk czy wreszcie Wittenberga) bulla została zniszczona, a wysłannicy papiescy przegnani.

Zajrzyj też tu: „Marcin Luter pozostanie na zawsze symbolem ruchu reformacyjnego” | Wywiad z prof. Sławomirem Kościelakiem

Po upływie 60 dni papież Leon X wydał Decet Romanum Pontificem, w którym potępił i ekskomunikował tych wszystkich, którzy pomimo upływu danego im czasu, nie odwrócili się od nauk Lutra.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*