10 września 1526 roku sejm mazowiecki złożył przysięgę na wierność królowi polskiemu Zygmuntowi I Staremu

Tego dnia 1526 roku sejm mazowiecki złożył przysięgę na wierność królowi polskiemu Zygmuntowi I Staremu

Przysięga oficjalnie potwierdzała inkorporację Mazowsza do Korony. Tym samym Mazowsze przestało być samodzielnym księstwem stając się składową częścią królestwa polskiego.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*