Wojna polsko – austriacka

14 kwietnia 1809 roku rozpoczęła się wojna polsko-austriacka

Tego dnia 1809 roku rozpoczęła się wojna polsko-austriacka

Wojna polsko-austriacka w ramach wojen napoleońskich była częścią konfliktu pomiędzy wojskami V koalicji antyfrancuskiej a wojskami napoleońskiej Francji, która rozegrała się w 1809 roku pomiędzy wojskami Księstwa Warszawskiego a wojskami Austrii.

Dwór wiedeński rozgoryczony ponoszonymi od kilkunastu lat upokarzającymi porażkami, szczególnie w kampanii 1805r. postanowił wykorzystać zaangażowanie wojsk Napoleona na Półwyspie Iberyjskim i zaatakować Francję. Główne siły zgrupowano na froncie niemieckim. Pomocnicze uderzenie zaplanowano na Włochy, zaś atak na Księstwo Warszawskie był trzecim, mniej ważnym frontem, choć pokładano w nim duże znaczenie polityczne. Austriacy pragnęli bowiem zdobyć Księstwo i przekazać je Prusakom w zamian za przystąpienie do wojny.

Do wykonania tego zadania Wiedeń skierował ok. 32 000 korpus pod dowództwem arcyksięcia Ferdynanda, który miał rozbić polską armię, zdobyć Warszawę i zmusić tym samym Prusy do pomocy. Polacy mogli przeciwstawić agresorowi jedynie 14 000 żołnierzy pod dowództwem Wodza Naczelnego księcia gen. dywizji Józefa Poniatowskiego. 15 kwietnia 1809r. pierwsze oddziały austriackie przekroczyły granicę Księstwa nad Pilicą, po tym jak porucznik Paczany wręczył por. Kraśnickiemu liścik od arcyksięcia Ferdynanda do ks. Poniatowskiego informujący o rozpoczęciu działań wojennych w ciągu dwunastu godzin licząc od godziny 19.00 14 kwietnia 1809r.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*