15 lipca 1809 roku miało miejsce zajęcie Krakowa przez oddziały polskie

Tego dnia 1809 roku miało miejsce zajęcie Krakowa przez oddziały polskie

Wojna polsko-austriacka rozpoczęła się w I połowie 1809r. Pierwszy jej epizod miał miejsce pod Raszynem, gdzie Polacy skutecznie odparli ataki Austriaków. Bitwa, choć nierozstrzygnięta, w wyniku konwencji podpisanej w kilka dni później, całkowicie odmieniła bieg zdarzeń – to polskie wojska stały się panami sytuacji.

Kampania przeniosła się na prawy brzeg Wisły, na którym Polacy odnieśli kilka zwycięstw, wykorzystując austriackie nieudane próby zdobycia Torunia i Poznania, które miały zmusić Prusy do walki po stronie Habsburgów.

Wojsko Fryderyka III Augusta zajęło m. in. Lublin, Sandomierz oraz Zamość. Na tych terenach powstał Rząd Centralny Wojskowy Tymczasowy Obojga Galicji, skutecznie rozpalając powstanie przeciw zaborcy.

Polska armia urosła w siłę i mogła kontynuować marsz w kierunku Krakowa, który został oczyszczony z jednostek austriackich 14 lipca przez gen. Rożnieckiego. Nocą, z 14 na 15, zajęły go sojusznicze oddziały rosyjskie gen. Sieversa.

Gdy próby przekonania huzarów stojących przy Bramie Floriańskiej o słuszności przepuszczenia Polaków spaliły na panewce, gen. Józef Poniatowski dobył szabli i galopem ruszył wraz ze sztabem wprost na oniemiałych Rosjan, którzy przepuścili go na Stary Rynek. Potem uzgodniono wspólne okupowanie Krakowa przez sojusznicze armie, który na mocy traktatu z Schönbrunn 14 października 1809r. znalazł się w granicach Księstwa Warszawskiego.

Comments are closed.