bitwa o wzgórza Seelow

16 kwietnia 1945 roku rozpoczęła się bitwa o wzgórza Seelow

Tego dnia 1945 roku rozpoczęła się bitwa o wzgórza Seelow

Bitwa o wzgórza Seelow to część Operacji Berlińskiej i jeden z ostatnich szturmów na duże niemieckie stanowiska obronne. Bitwa stoczona w dniach od 16 do 19 kwietnia 1945 roku. Blisko milion żołnierzy radzieckich z 1. Frontu Białoruskiego, w tym 78 550 Polaków z 1. Armii Wojska Polskiego pod dowództwem Gieorgija Żukowa atakowało pozycję znaną jako „brama do Berlina”. Po stronie niemieckiej walczyło około 91 000 niemieckich żołnierzy z 9. Armii dowodzonej przez Theodora Bussego, wchodzącej w skład Grupy Armii „Wisła”. 

Przed rozpoczęciem ofensywy Żukow przeniósł się do sztabu Czujkowa w Reitwein, w celu dokładniejszego nadzorowania ofensywy.

Ofensywa rozpoczęła się 16 kwietnia nad ranem od masowego ostrzału niemieckich pozycji z dział i katiusz, który prowadzono od godziny 3 do 5. Było to największe przygotowanie artyleryjskie w historii wojny, wykorzystano wówczas około 8900 dział i katiusz.

Po 4 dniach ciężkich walk niemiecka wschodnia linia frontu przestała istnieć i droga do Berlina została otwarta.

W czasie walk zginęło 33 000 żołnierzy radzieckich i 2 300-5 000 żołnierzy polskich, po stronie niemieckiej 12 000 zabitych.

Comments are closed.