18 października 1812 roku miała miejsce bitwa pod Tarutino

Tego dnia 1812 roku miała miejsce bitwa pod Tarutino

Bitwa pod Tarutino, czy bitwa pod Winkowem to jedno ze starć wojen napoleońskich. Brał w niej udział polski korpus, dowodzony przez ks. Poniatowskiego.

Armia rosyjska Michaiła Kutuzowa (II, III i IV Korpus Piechoty wraz z I i IV Kawalerii) zaskoczyła i zwyciężyła marszałka Murata dowodzącego zdziesiątkowanymi siłami I, II oraz V Korpusu Wielkiej Armii wspomaganymi przez III Korpus Kawalerii.

Rosjanie od czasu opuszczenia Moskwy starali się uśpić uwagę dowodzącego awangardą Murata, by zaatakować właśnie 18 X. Gwałtowny atak Rosjan na jego siły zakończył „dziwną wojnę” toczącą się na tym odcinku frontu.

Od zupełnej klęski Francuzów uratowali stojący w odwodzie Polacy ks. Poniatowskiego, jednak ponieśli oni ogromną stratę w postaci śmierci szefa sztabu V Korpusu, gen. Stanisława Fiszera.

Wielka Armia utraciła w tej bitwie 3 000 ludzi, zaś Rosjanie o połowę mniej. Nazajutrz, pierwsze oddziały francuskie zaczęły opuszczać Moskwę i kierować się na zachód.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*