18 września 1454 roku miała miejsce bitwa pod Chojnicami

Bitwa pod Chojnicami – Król Kazimierz Jagiellończyk dysponował tylko armią składającą się z oddziałów pospolitego ruszenia. Wojska obległy zamek pod Chojnicami, jednakże załoga broniła się bardzo dzielnie a do tego na pomoc szła jej doświadczona armia zaciężna z Niemiec pod dowództwem Czecha, Bernarda Szumborskiego. 

Król dysponując jedynie pospolitym ruszeniem z ziemi wielkopolskiej oraz kujawskiej nie miał mocnego oręża. Tym bardziej, że szlachta walczyła tylko tym razem za liczne ustępstwa.

Bitwa zakończyła się klęską. Wojska zaciężne nie dały najmniejszych szans rycerstwu polskiemu. Porażka Kazimierza spowodowała, iż wiele miast opanowanych przez stany pruskie musiała ponownie znaleźć się pod władzą Zakonu.

Niepowodzenia w Prusach uświadomiły królowi całkowitą nieprzydatność pospolitego ruszenia i zastąpienia go oddziałami zaciężnymi. Taki krok wymagał sporego nakładu finansowego. Kazimierz aby opłacić wojsko zastawiał dobra monarsze i zaciągał kolejne pożyczki.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*