Ostatnie wydarzenia z kalendarium historycznego

19 maja 1866 roku, w Babinie k. Kałusza urodził się Tadeusz Jordan Rozwadowski

19 maja 1866 roku, w Babinie k. Kałusza urodził się Tadeusz Jordan Rozwadowski

Polski dowódca wojskowy, Feldmarschalleutnant Cesarskiej i Królewskiej Armii oraz generał broni Wojska Polskiego

W 1886 roku rozpoczął służbę wojskową jako oficer armii austriackiej. Podczas I wojny światowej w stopniu generała brygady dowodził brygadą, która odegrał jedną z kluczowych ról m. in. w bitwie pod Gorlicami. W 1916 roku został zwolniony z wojska austriackiego ze względów politycznych (m. in. popadanie w konflikty z przełożonymi). W październiku 1918 r. dzięki nominacji Rady Regencyjnej został dowódcą tworzącego się wojska polskiego, zaś w listopadzie 1918 r., po przekazaniu dowództwa nad wojskiem J. Piłsudskiemu, został pierwszym Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. W latach 1919-1920 jako dowódca armii Wschód zasłynął w walkach z Ukraińcami (Obrona Lwowa). W 1919 roku został szefem misji wojskowej na konferencję w Paryżu. Podczas wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920, znów jako Szef Sztabu Generalnego, został powołany do Rady Ocalenia Polski i wyznaczony na dowódcę obrony Warszawy (Rozwadowski był autorem planu bitwy warszawskiej). W latach 1921-1926 pełnił funkcję generalnego inspektora kawalerii. W tym czasie występował przeciwko działaniom J. Piłsudskiego, które jego zdaniem osłabiały morale armii. Tuż przed przewrotem majowym (1926 r.) wystosował w tej sprawie memoriał do premiera, marszałka Sejmu i ministra wojny. W czasie przewrotu dowodził wojskami rządowymi. Został uwięziony w 1926 r. pod zarzutem nadużyć w administracji wojskowej. Nigdy nie był sądzony. W dniu 30 kwietnia 1927 r. przeniesiono go w stan spoczynku, natomiast 18 maja 1927 r. nieoczekiwanie zwolniono. Zmarł 18 października 1928 roku, w lecznicy św. Józefa przy ul. Hożej w Warszawie.

Na zdjęciu gen. Tadeusz Rozwadowski, fot. Wikimedia Commons

Na zdjęciu gen. Tadeusz Rozwadowski, fot. Wikimedia Commons

PartnerzyPrzewiń do góry