20 kwietnia 1873 roku urodził się Wojciech Korfanty » Historykon.pl
Ostatnie wydarzenia z kalendarium historycznego

20 kwietnia 1873 roku urodził się Wojciech Korfanty

20 kwietnia 1873 roku urodził się Wojciech Korfanty

Od samego początku walczył za sprawę polską, najpierw jako poseł do Reichstagu. Gdzie wystąpił z żądaniem przyłączenia do państwa polskiego wszystkich ziem polskich zabranych po zaborze pruskim. Po pierwszej wojnie światowej wszedł w skład Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu, stanowiącej rząd Wielkopolski podczas Powstania Wielkopolskiego.
W styczniu 1920 roku Wojciech Korfanty został mianowany przez rząd polski komisarzem plebiscytowym na Górnym Śląsku. Przewodził III powstaniu śląskiemu.
W odrodzonej Polsce był posłem na Sejm związanym z Chrześcijańską Demokracją, pełnił funkcję wicepremiera w rządzie Wincentego Witosa. Był zagorzałym przeciwnikiem Józefa Piłsudskiego. A po jego przewrocie majowym stał się się obiektem ataków ze strony sanacji.
W 1930 roku został aresztowany i wraz z posłami Centrolewicy osadzony w twierdzy brzeskiej. Powodem były oskarżenia o chęć obalenia rządu sanacyjnego. Czyli skazali go o to co sami zrobili 4 lata wcześniej, podczas przewrotu majowego.
Po uwolnieniu powrócił na Śląsk. W obawie przed ponownym aresztowaniem w kwietniu 1935 roku wyemigrował do Pragi.
Po aneksji Czechosłowacji przez Niemcy wyjechał do Francji, lecz w obliczu groźby wybuchu wojny potajemnie wrócił do kraju. W kwietniu 1939 r. został aresztowany. Po trzech miesiącach został zwolniony z powodu ciężkiej choroby. 17 sierpnia 1939 roku wkrótce po wyjściu z więzienia zmarł. Jego pogrzeb, który odbył się w Katowicach 20 sierpnia 1939, przekształcił się w wielką manifestację poparcia prowadzonej przez niego polityki niepodległościowej.

Polecamy również

PartnerzyPrzewiń do góry