Ugoda Perejasławska

18 stycznia 1654 roku została zawarta ugoda perejasławska

Tego dnia 1654 roku została zawarta ugoda perejasławska

Ugoda Perejasławska została zawarta pomiędzy Radą Kozacką, a przedstawicielem cara rosyjskiego Aleksego I, Wasylem Buturlinem. Oddawała ona pod władzę cara znajdującą się w granicach Rzeczypospolitej Ukrainę.

Hetman kozacki od tej pory znajdował się pod protekcją cara, wraz z Ukrainą. Zachowali oni prawo wybory hetmana kozackiego oraz car obiecał powiększenie rejestru kozackiego do 60 000. Starszyzna kozacka otrzymywała gwarancje zachowania swoich majątków ziemskich. Ugoda nie została zaprzysiężona przez cara Aleksego – z uzasadnieniem, że jest to sprzeczne z jego statusem prawnym jako samodzierżcy, który nie składa przysiąg poddanym. Ugoda zapoczątkowało wojnę Rosji przeciwko Rzeczypospolitej w 1654 r.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*