20 listopada 284 roku Dioklecjan został cesarzem Imperium Romanum

Tego dnia 284 roku Dioklecjan został ogłoszony cesarzem Imperium Romanum przez swoje wojska

Dioklecjan swoją zawrotną karierę zaczął od służby wojskowej, jako syn biednego wyzwoleńca nie miał innej drogi do osiągnięcia awansu i zaszczytów. Osiągając stopień generalski nie powściągał swoich ambicji i wykorzystał okazję po śmierci cesarza Karusa i „pozwolił” obwołać się cesarzem, przez wojska.

Okres rządów Dioklecjana to czas wielkich przemian w systemie ustroju i strukturze administracyjnej państwa rzymskiego oraz ukształtowania się systemu dominatu, który zastąpił zupełnie już fasadowe struktury wczesnego cesarstwa.

Na czele państwa stanęli tetrarchowie, czyli czterech władców odpowiedzialnych za Wschód i Zachód cesarstwa. Prowincje zostały pogrupowane w większe jednostki, zwane diecezjami, zreformowano także i ujednolicono system podatkowy.

Dioklecjan przeprowadził także reformę systemu wojskowego. Reformy Dioklecjana wzmocniły struktury państwowe i dostosowały je do wielkich obszarów imperium.

Czas panowania Dioklecjana związany był także z nawrotem prześladowań chrześcijan, co mogło wynikać ze szczerej pobożności władcy, który był osobiście zaangażowany w odnowę kultu bogów rzymskich. Tzw. prześladowanie Dioklecjana było szczególnie krwawe.

W 305 roku abdykował i wycofał się do Splitu w Dalmacji, gdzie umarł po około 10 latach.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*