21 maja 879 roku Branimir Domagojewicz został uznany pierwszym księciem Chorwacji

Tego dnia 879 roku papież Jan VIII uznał pierwszym księciem Chorwacji Branimira z dynastii Domagojewiczów

Branimir Domagojewicz panował od 879 do 892 roku. Władzę przejął po pokonaniu walce o Knin księcia Zdesława. Dodatkowym atutem Branimira było uzyskanie poparcia papiestwa, które w Branimirze widziało szansę na zwrócenie Chorwatów ku kościołowi rzymskiemu. W tym czasie Chorwacja coraz bardziej wpadała w strefę wpływów bizantyjskich.

21 maja 879 roku, papież legitymizował władzę domagojewicza, co zyskało potwierdzenie 7 czerwca. Było to jednocześnie uznaniem Chorwacji na arenie międzynarodowej. Wobec sporów pomiędzy hierarchami kościoła chorwackiego, biskupa Ninu i arcybiskupa Splitu, którzy to posiadali odmienne wizje przynależności kościoła, Split za sprawą księcia Branimira został zdegradowany do roli biskupstwa i wcielony administracyjnie do arcybiskupstwa w Ninie.

To, jak i uznanie języka starocerkiwenosłowiańskiego na równi z liturgią łacińską, spowodowały pogorszenie stosunków z Rzymem. Na pamiątkę Księcia Branimira w 1995 roku ustanowiono Order Księcia Branimira, będący szóstym co do ważności orderem w Chorwacji.

(pomnik Księcia Branimira Domagojewicza w Ninie )

Comments are closed.