Kodeks Napoleona

21 marca 1804 roku we Francji wprowadzono Kodeks Napoleona

Tego dnia 1804 roku we Francji wprowadzono Kodeks Napoleona (fr. Code Napoléon, Code civil des Français)

Kodeks Napoleona to pierwszy na tak wielką skalę projekt kodeksu prawa cywilnego, który co ważne został wprowadzony w prawie całej ówczesnej Europie, a dziś na jego strukturze bazują prawie wszystkie kodeksy cywilne na świecie. Kodeks w swej treści łączył umiejętnie stare, obwiązujące systemy prawne z nowymi, racjonalnymi postulatami prawa natury.

Twórcy kodeksu nie chcieli stworzyć całkiem nowego prawa, lecz starali się zreformować i przystosować w ruchu racjonalizmu już istniejące do nowych kapitalistycznych potrzeb. Oparł się na założeniach czysto liberalno- egalitarnych, miał służyć indywidualnym interesom jednostki. Trudno nie zgodzić się ze słowami Napoleona:

Moja sława nie polega na tym, że wygrałem 40 bitew. Waterloo wymazało wspomnienie tych zwycięstw, ale nie wymaże tego co żyć wiecznie będzie – mojego kodeksu cywilnego.

Comments are closed.