Otton III

23 stycznia 1002 roku zmarł Otton III

Tego dnia 1002 roku zmarł cesarz Otton III

Otton III był synem cesarza Ottona II i Teofany, urodził się w połowie 980 roku. W wieku trzech lat koronowany na króla Niemiec. 21 maja 996 roku koronowany na cesarza rzymskiego. Do tego czasu regencję nad nim sprawował Henryk II Kłótnik, po jego śmierci matka, a następnie Święta Adelajda, babcia. Otton dążył do ustanowienia w Rzymie stolicy cesarskiej oraz budowy cesarstwa uniwersalistycznego.

Cesarstwo to miało się składać z Galii, Germanii, Italii i Sclavinii (Słowiańszczyzny zachodniej). Każda część miała mieć własnego króla, którego zwierzchnikiem byłby cesarz. W tym celu, oprócz pielgrzymki do grobu św. Wojciecha, przybył w 1000 roku do Gniezna, do księcia Bolesława Chrobrego. Wydarzenie to jest znane jako zjazd gnieźnieński. Utworzono niezależną polską organizację kościelną z metropolią w Gnieźnie i biskupstwami w Krakowie, Kołobrzegu i Wrocławiu. Cesarz uznał Bolesława za niezależnego władcę i założył mu swój diadem na głowę.

Zmarł na zamku w Falerii, w trakcie próby odzyskania Rzymu, ogarniętego ludową rebelią. Nie wiadomo, jaka była przyczyna jego śmierci (malaria, zatrucie jedzeniem albo celowe otrucie przez późniejszego cesarza Henryka II). Nie pozostawił potomstwa.

Comments are closed.