Oblężenie Orleanu

8 maja 1429 roku zakończyło się oblężeniu Orleanu

Tego dnia 1429 roku po ponad półrocznym nieudanym oblężeniu Orleanu, Anglicy postanowili się wycofać

Oblężenie Orleanu zakończyło się po około pół roku. Był to pierwszy znaczący sukces francuski od klęski w bitwie pod Azincourt w roku 1415. Zakończenie oblężenia oznaczało początek końca przewagi angielskiej, co miało uwidocznić się w nadchodzącym końcu wojny.

Miasto posiadało strategiczne i symboliczne znaczenie dla obu stron konfliktu. Jego zdobycie mogło oznaczać ziszczenie się snów króla Anglii Henryka V o zjednoczeniu Anglii i Francji pod angielskim berłem. Przez ponad pół roku wszystko wskazywało na to, że Anglicy zwyciężą, a miasto padnie. W dziewięć dni po pojawieniu się Joanny d’Arc odstąpili od oblężenia.

Comments are closed.