Bolesław I Wysoki – Najstarszy syn Władysława Wygnańca

Wielka przegrana

Bolesław Wysoki  (Zdj. Wikimedia Commons)
Bolesław Wysoki
(Zdj. Wikimedia Commons)

Wyprawa osobiście dowodzona przez Bolesława zakończyła się fiaskiem w związku ze śmiertelną chorobą księcia kijowskiego i powstałym z tego powodu zamieszaniem na Rusi. W roku następnym pod Poznaniem w starciach wzięły udział tylko już nieliczne oddziały zwerbowane przez Bolesława, co wobec powszechnego buntu możnowładców przeciwko władzy Władysława Wygnańca zakończyło się pełnym zwycięstwem juniorów i ucieczką najstarszego syna Bolesława Krzywoustego do Niemiec. Bolesław Wysoki zapewne udał się tam wkrótce za rodzicami i młodszym rodzeństwem prosto z wyprawy kijowskiej. Początkowo wydawało się, że wygnanie to potrwa tylko parę miesięcy. Żona Władysława Wygnańca, Niemka z pochodzenia Agnieszka Babenberg dzięki koneksjom rodzinnym, załatwiła szybką pomoc dla męża, jaką oferował król Konrad III. Szybko zorganizowana pomoc, nie umożliwiła Wygnańcowi przekroczenia linii Odry.

Posiadłość w Saksonii

Władysław Wygnaniec otrzymał wtedy od swojego protektora króla niemieckiego zamek Altenburg w Saksonii. Początkowo uważał ją za siedzibę tymczasową, nigdy nie przypuszczał, że będzie ona jego rezydencją do końca życia. W tym samym czasie, jak Władysław Wygnaniec pędził raczej dość nudne życie w Altenburgu, jego najstarszy syn, znalazł się na dworze króla Konrada III. Razem ze swoim możnym protektorem, Bolesław wziął udział w większości ówczesnych wydarzeń politycznych w cesarstwie. Nawet wyprawił się do ziemi świętej, biorąc udział w II krucjacie.

…gdy Piastowic na krucjacie

w ziemi Świętej miecz próbuje

tu ojczyzna jest rozbita

brat na barat warczy, pluje….

Pomoc Barbarossy

Mimo szczerych chęci, ówczesny król niemiecki nie zdołał zapewnić rodzinie Władysława powrotu do kraju. Jego następcą został jego energiczny bratanek, Fryderyk I Barbarsossa, na którego służbę wstąpił Bolesław Wysoki. Pierwszymi krokami nowego niemieckiego władcy, nie była pomoc dla wygnańców z Polski, a utwierdzenie się na tronie królewskim i zorganizowanie wyprawy po koronę cesarską do Włoch. W wyprawie tej wziął także udział Bolesław Wysoki.Dopiero dwa lata później Fryderykowi Barbarossie udało się zorganizować wyprawę przeciwko Polsce rządzonej przez Bolesława Kędzierzawego i Mieszka Starego.

Jednak na cesarskim dworze

Jak nietrudno się domyśleć, doszło do zwycięstwa militarnego Fryderyka. Jednak mimo wszystko Bolesław Wysoki pozostał na dworze cesarza, uczestnicząc w jego licznych wojnach. Wierna służba cesarzowi zaowocowała tym, iż udało się wymusić na Bolesławie Kędzierzawym powrót Władysławowiczów do ich dziedzicznej dzielnicy śląskiej. Bolesław Kędzierzawy zgodził się przyjąć wygnańców, ponieważ postanowił odpowiednio zabezpieczyć swoją pozycję, zatrzymując załogi wojskowe w głównych grodach śląskiej prowincji.

Na Śląsku

Wraz z Bolesławem Wysokim na Śląsk powróciła jego najbliższa rodzina, a więc dzieci z pierwszego małżeństwa, a także jego druga żona Krystyna pochodząca z niezbyt bogatego średnioniemieckiego rodu. Bracia Bolesław i Mieszko rządzili początkowo wspólnie. W trzy lata po objęciu władzy Władysławowicze poczuli się na tyle silni, by zbrojnie odebrać dzierżone przez seniora dynastii główne grody i odeprzeć jego wyprawę odwetową. Jednak wyprawa ta zakończyła się klęską.

Wspomniana klęska spowodowała ostateczną zmianę horyzontów politycznych Bolesława. Odtąd nie widzimy angażowania się księcia śląskiego w sprawy ogólnopolskie.

Lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte XII wieku Bolesław poświęcił na działalność gospodarczą. Rozpoczął kolonizację ubogich puszczańskich obszarów niemieckimi kolonistami, co w zasadniczy sposób przyśpieszyło rozwój gospodarczy księstwa. Kierunek tej polityki kontynuował później z powodzeniem jego syn Henryk Brodaty. W tym też czasie Bolesław założył również klasztor cystersów, których sprowadził z Niemiec. Za rządów Bolesława dynamicznie rozwijały się również główne księstwa takie jak Wrocław, Głogów, a także Legnica. W celu zabezpieczenia swojego państewka przed zakusami innych Piastowiczów, Bolesław wystarał się o bullę protekcyjną papieża Innocentego III. Krok ten umożliwił mu na powrót przyłączyć dzielnicę opolską do swojego księstwa.

Ewa Michałowska – Walkiewicz

Bibliografia:

-opracowania tematyczne, sporządzone przez członków Towarzytswa Historyzcnego Renesans

– reportaż dziennikarski telewizji Fokus

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*