Colorado: prace polskich archeologów

Colorado: archeolodzy z Uniwersytetu Jagiellońskiego kontynuują prace w Kolorado nad pozostałościami kręgów kamiennych, domów i wież. Bardzo pomocni są w ich pracy potomkowie Indian zamieszkujących te tereny, którzy wciąż kultywują pamięć o obyczajach przodków.

Prace krakowskich archeologów rozpoczęły się w 2011 roku. Naukowcy od tego czasu gruntownie badają liczące 800 lat ruiny. Celem projektu jest przeanalizowanie modelu osadniczego panującego na tym obszarze. Ponadto naukowcy chcą prześledzić zmiany społeczno-kulturowe, jakie zaszły w lokalnych społecznościach  w XIII w.

Archeolodzy są wspierani przez miejscowych mieszkańców, którzy chętnie pomagają opowiadając o możliwym przeznaczeniu poszczególnych budowli. Okazuje się bowiem, że czasem obiekty odnajdywane w ruinach są często w dalszym ciągu wznoszone przez Indian zamieszkujących te okolice. Do tego dzięki pomocy miejscowych, naukowcom udało się odkryć znaczenie gór dla lokalnej religii. Są one istotne, gdyż wiążę się z nimi stworzenie ludzi, wyznaczają granice ziem, odbywają się na nich ceremonie religijne.

Dzięki rozmowom z Indianami udało się także ustalić znaczenie kamiennych kręgów, które niegdyś wznoszono. Okazuje się, że były one związane z ceremoniami religijnymi, składano tam ofiary, ale także dokonywano obserwacji astronomicznych. Archeologom został nawet wskazany panel naskalny, na którym odnotowywano przesilenia: letnie i zimowe.

Do tego miejscowi przekonali naukowców o tym, jak dużą rolę w ich kulturze odgrywają rośliny. Niektóre z nich są wykorzystywane do rytualnych potraf czy napojów, część jest wykorzystywana do przygotowywania lekarstw.

Warto zaznaczyć, że praca z Indianami wiążę się z pewną specyfiką. Otóż jeżeli archeologom towarzyszą miejscowi, to przed wejściem do każdej osady modlą się i składają ofiary. Uważają bowiem, że badane przez naukowców ruiny są zamieszkane przez duchy ich przodków.

Projekt archeologiczny o nazwie Sand Canyon-Castle Rock jest realizowany od 2011 r. w południowo-zachodniej części Kolorado. W kanionach  Sand Canyon i Rock Creek znajduje się czterdzieści osad.

Źródło: naukawpolscepap.pl, sandcanyon.pl

Fot.: Wikimedia Commons

Magdalena Makówka

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*