Historyczna przysięga

Po raz pierwszy w historii naszej armii uroczystą przysięgę wojskową złożyli ochotnicy, którzy szkolą się w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu w ramach służby przygotowawczej do korpusu oficerskiego Narodowych Sił Rezerwowych (NSR). Wraz z nimi przysięgę złożyło 11 słuchaczy Studium Oficerskiego.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się dowódcy jednostek i instytucji wojskowych, przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, duchowieństwa, oświaty i młodzieży. Tradycyjnie nie zabrakło byłych żołnierzy zawodowych i reprezentantów środowiska kombatanckiego.

Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic (…) – słowa przysięgi wojskowej bliskie sercu każdego żołnierza, 13 lutego br. wypowiedziało 51 podchorążych.

Wyróżnieni złożeniem przysięgi na sztandar zostali: szer. pchor. Paweł Michlewicz, szer. pchor. Hubert Morawski, szer. pchor. Eryk Ferenc i szer. pchor. Marcin Szczepański.

Za wzorową postawę żołnierską, bardzo duże zaangażowanie w realizację zadań służbowych i szkoleniowych oraz osiągnięcie najwyższych wyników w trakcie szkolenia podstawowego Rektor-Komendant płk prof. dr hab. Mariusz Wiatr wyróżnił listami gratulacyjnymi: szer. pchor. Katarzynę Warchoł i szer. pchor. Mariusza Piendyka.

– Przed chwilą złożyliście uroczystą przysięgę wojskową. Rota przysięgi wojskowej, to nie tylko słowa określające żołnierskie obowiązki, ale także złożenie deklaracji wobec narodu i ojczyzny do obrony największych wartości. To również zobowiązanie do wiernej służby, bezgranicznego poświęcenia dla zapewnienia bezpieczeństwa i suwerenności państwa – podkreślił w swoim przemówieniu płk prof. dr hab. Mariusz Wiatr. Rektor-Komendant przytoczył także słowa generała Stanisława Sosabowskiego, który powiedział kiedyś, że „ w wojsku, a nie gdzie indziej , jest w stanie najlepiej zrozumieć swoje obowiązki względem państwa młody obywatel; tu nastąpić może uczuciowe scementowanie go z jego organizmem państwowym, tu nauczy się własne państwo nie tylko znać i rozumieć, ale i kochać. A to chyba najważniejsze.”

Licznie przybyłe tego dnia do wrocławskiej uczelni rodziny nowo zaprzysiężonych żołnierzy mogły podziwiać swoich najbliższych podczas defilady pododdziałów kończącej uroczystość.

***

Służba przygotowawcza przeznaczona jest dla osób, które nie posiadają przeszkolenia wojskowego, a są zainteresowane służbą w armii. Szkolenie zostało uruchomione z myślą o chętnych zamierzających odbyć szkolenie wojskowe, a następnie podpisać kontrakt do pełnienia służby wojskowej w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

Celem szkolenia jest przygotowanie podchorążych do wykonywania zadań na stanowiskach służbowych w korpusach: wojsk lądowych, sprawiedliwości i obsługi prawnej, finansowym i logistyki.

Blisko sześciomiesięczna służba podzielona jest na dwa okresy: podstawowy oraz specjalistyczny. Okres podstawowy, trwający trzy miesiące, powinien umożliwić podchorążym adaptację do służby wojskowej oraz opanowanie podstawowej wiedzy, umiejętności i nawyków z zakresu przygotowania ogólnowojskowego. W tym czasie żołnierze składają przysięgę. Po zakończeniu tego etapu kandydaci do Narodowych Sił Rezerwowych odbędą trzymiesięczne szkolenie specjalistyczne.

Szkolenie zakończy się 3 lipca br. egzaminami. Po ich zdaniu każdy żołnierz otrzyma stopień kaprala. Jeśli ochotnik po zakończeniu służby przygotowawczej przejdzie jeszcze ćwiczenia wojskowe, będzie mógł zostać mianowany na pierwszy stopień oficerski, czyli podporucznika.

tekst: mjr Piotr Szczepański

zdjęcia: st. chor. sztab. Marek Kańtoch


Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*