Imponująca sensacja archeologiczna na Wzgórzu Zamkowym w Lublinie

Badania węglem C14 w Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie rozwiewają wszelkie wątpliwości oraz spekulacje. Znana jest już data powstania budowli, która nieopodal kaplicy Świętej Trójcy jest głównym symbolem Wzgórza Zamkowego w Lublinie.

Budowa donżonu, czyli wieży łączącej w sobie głównie funkcje mieszkalne i obronne na Wzgórzu Zamkowym w Lublinie swój początek miała w 1210 roku.   

Donżon budzi ogromne zainteresowanie wśród badaczy jak i turystów, którzy chętnie przyjeżdżają do Lublina.

„Badaliśmy próbki z ostatnich warstw pod donżonem” – powiedział prowadzący badania prof. Marek Krąpiec. I dodaje: „Te warstwy, które są pod donżonem, nie są starsze niż z 1210 roku. Sądzimy, że ta budowla musi być tak stara”.

Aby pomiar węglem radioaktywnym C14 był dokładny, potrzeba na to kilkanaście lat. Wiadomo jednak, że warstwy pod donżonem nie są starsze niż z 1210 roku.

„W końcu znamy prawdę. O donżonie mówiono bardzo różnie. Począwszy od hipotezy Jadwigi Teodorowicz-Czerepińskiej, która uważała, ze wybudował go książę halicki Daniel, a więc powstał w roku 1244. Potem przesunięto jego powstanie na później, w kierunku XIV wieku. Były pomysły, aby przypisać jego budowę Władysławowi Łokietkowi”- wyjaśnił Rafał Niedźwiadek, archeolog, który prowadził ostatnie badania na Zamku.

Datowanie metoda radiowęglową rozwiewa jednak wszelkie wątpliwości oraz spekulacje. Sama budowa rozpoczęła się w XIII w. 

„Mamy plany, żeby poszerzając te badania stworzyć spójną wizje, w jaki sposób powstał sam donżon i cała zabudowa Wzgórza Zamkowego. Badania były prowadzone w trzech punktach Wzgórza. Te najnowsze były związane z remontem Zamku, który niedawno się zakończył”- mówiła Marta Cyran, koordynator Sekcji Archeologicznej Muzeum Narodowego w Lublinie.

Jednak to nie są wszystkie badania archeologiczne, jakie były prowadzone na terenie Wzgórza Zamkowego w Lublinie.

Książka pt: „Relikty średniowiecznej drewnianej zabudowy wzgórza zamkowego w Lublinie – badania interdyscyplinarne i konserwacja”- to dzieło stworzone przez archeologa Rafała Niedźwiadka we współpracy z Martą Cyran. Publikacja ta jest podsumowaniem wyników dotychczasowych odkryć, które były związane z konstrukcjami drewnianymi. A przez to trzeba rozumieć zabudowę, ale tez umocnienia wałów. Słowo wał w literaturze o Zamku to pojęcie, które drażniło. Jedni uważali, ze one istniały, drudzy negowali ich obecność, a jeszcze inni próbowali udowodnić ich szczątkowe istnienie. Dlatego tez podjęto próbę zebrania tych szczątkowych informacji wskazania na odcinki, które zostały odkryte. 

Jeśli chodzi o drewno z dziedzińca, najstarsza data to 1218 rok. Natomiast jeżeli chodzi o drewno, które zostało wydobyte z części północnej wzgórza, to tutaj daty te sięgają końca XIII w. i początku XIV w. 

Badania drewnianych konstrukcji na Wzgórzu Zamkowym w Lublinie zostały opublikowane i można znaleźć je za pośrednictwem strony internetowej Muzeum Narodowego w Lublinie. 

Badania donżonu zostały opublikowane w dniu 20.05.21 r. przez Radio Lublin jako pierwsze.

Źródło: radio.lublin.pl      

Fot. Wikimedia Commons                                                                                      

Karolina Deska

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*