Ponad 20 mln stron dokumentów w serwisie Szukaj w Archiwach

Historia na jedno kliknięcie

W serwisie szukajwarchiwach.pl pojawiło się ponad 2 mln nowych skanów dokumentacji historycznej z zasobu archiwów państwowych. Tym samym łączna liczba prezentowanych w nim kopii cyfrowych przekroczyła 20 mln.

Druga w tym roku aktualizacja przyniosła kolejne akta miast: Krakowa i Lublina oraz akta stanu cywilnego z terenu obecnych województw: lubelskiego, małopolskiego, podlaskiego, wielkopolskiego i mazowieckiego, stanowiące bazę do badań nad historią rodzinną.

W serwisie pojawiły się także kolejne części Katastru Galicyjskiego będącego nieocenionym źródłem informacji dotyczących gospodarki, demografii i geografii Małopolski i Podkarpacia w XIX w. Za pośrednictwem serwisu można zapoznać się m.in. z ówczesnymi mapami takich miejscowości jak: Bochnia, Brzesko, Chrzanów, Dębica, Jasło, Jaworzno, Kraków, Limanowa, Myślenice, Nowy Sącz, Przemyśl, Rzeszów, Sanok, Wadowice i Żywiec.

Archiwum Państwowe w Lublinie opublikowało materiały dotyczące dziejów szlachty. Dokumentacja wytworzona w wyniku działalności Deputacji Szlacheckiej Guberni Lubelskiej obejmuje m.in. księgi genealogiczne zawierające wpisy szlachty, która wylegitymowała się szlachectwem lub uzyskała je na mocy ustawy Prawo o szlachectwie z 1836 r.

W serwisie można także zapoznać się z dokumentacją Rady Narodowej w Poznaniu utworzonej w 1912 r. w celu reprezentacji Polaków zamieszkałych w obrębie Rzeszy niemieckiej. Materiały ukazują życie kulturalne, społeczne i gospodarcze społeczeństwa polskiego pod zaborem pruskim oraz formy jego samoobrony przed germanizacją. Szczególnie bogatym źródłem informacji jest korespondencja kierowana do Rady zarówno w sprawach osobistych jak i ogólnospołecznych. Wśród niej znajdują się rękopisy listów m.in. Henryka Sienkiewicza „Do Rodaków” z 4 maja 1916 r., prezesa Rady Ludwika Mycielskiego do wdowy po pisarzu Marii Sienkiewiczowej, Wojciecha Korfantego i ówczesnych profesorów Uniwersytetu Lwowskiego – historyka Ludwika Finkla i geografa Eugeniusza Romera.

Rękopis listu Henryka Sienkiewicza „Do Rodaków” z 4 maja 1916 r.

„Głosuj za Polską – uwagi o tem, jak robotnicy polscy mają głosować podczas plebiscytu”

Materiały dotyczące historii najnowszej opublikowało Archiwum Państwowe w Szczecinie. Stanowi je dokumentacja Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Szczecinie z lat 1948-1990, na którą składają się m.in. protokoły z posiedzeń, wytyczne władz centralnych i wojewódzkich oraz referaty i wystąpienia członków Biura Politycznego KC. Szczecińskie archiwum udostępniło także akta Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z lat 1950-1973, w tym m.in. protokoły  Komisji Odszkodowawczej, której zadaniem było świadczenie pomocy dla rodzin ofiar i osób rannych podczas walk ulicznych w grudniu 1970 r.

Pierwsza strona Protokołu nr 1 Wojewódzkiej Rady Narodowej z dnia 25 maja 1950 roku

Zarządzenie porządkowe Nr 50/721/70 PWRN w Szczecinie z dnia 17 grudnia 1970 r. w sprawie zapewnienia spokoju i porządku publicznego

W serwisie szukajwarchiwach.pl po raz pierwszy swoje zbiory zaprezentowało Muzeum Narodowe w Krakowie. To spuścizna Władysława Bartynowskiego – wynalazcy metody reprodukowania numizmatów, zwanej bartynotypią, który wspólnie z Karolem Estreicherem opracował koncepcję „Słownika biograficznego artystów polskich”.

Serwis szukajwarchiwach.pl jest największym źródłem dokumentacji historycznej dostępnym on-line. Obok aktów stanu cywilnego i ksiąg metrykalnych z tysięcy miejscowości w Polsce, ewidencji mieszkańców (m.in. Krakowa, Poznania i Łodzi) i archiwów rodowych, które stanowią podstawowe źródło informacji do badań nad historią rodzinną, w serwisie można zapoznać się m.in. z aktami miast, dokumentacją Rządu RP na uchodźstwie, Biura Odbudowy Stolicy, Rozgłośni Polskiej „Radia Wolna Europa” oraz dotyczącą hitlerowskich obozów koncentracyjnych i łódzkiego getta. Od czasu uruchomienia w 2009 r. serwis odwiedziło ponad 2 mln użytkowników. Codziennie korzysta z niego ok. 5 tys. osób. Serwis prowadzi Narodowe Archiwum Cyfrowe.

Wykaz nowo opublikowanych materiałów znajduje się na stronie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych www.archiwa.gov.pl

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*