Powstał portal: Martyrologia Wsi Polskiej

Z inicjatywy Instytutu Pamięci Narodowej oraz Muzeum Wsi Kieleckiej powstał portal: Martyrologia Wsi Polskich.

Portal przybliża założenia merytoryczne i architektoniczne nowego budynku ekspozycyjnego, który, miejmy nadzieję, przywróci wsi polskiej należne miejsce zarówno w świadomości historycznej społeczeństwa polskiego, jak też w badaniach naukowych nad dziejami II wojny światowej.

Wchodząc w poszczególne moduły, na które podzielony jest portal, zapoznajemy się z wstrząsającymi obrazami barbarzyństwa, metodami zabijania i zadawania cierpienia. W pierwszym module, na tle okupacji niemieckiej na Kielecczyźnie, poznajemy historię Michniowa ze szczególnym uwzględnieniem okresu wojennego i pacyfikacji 12-13 lipca 1943 r. W kolejnych modułach przedstawione zostały wszelkie formy represji wobec ludności wiejskiej na terenie Generalnego Gubernatorstwa: wysiedlenia, przesiedlenia, pacyfikacje, zbiorowe egzekucje, obozy zagłady. Zapoznajemy się także z wyzyskiem ekonomicznym, polityką grabieży i nieludzką pracą robotników przymusowych. Osobne miejsce, wynikające ze specyfiki tych terenów, poświęcono historii wsi polskiej na Kresach Wschodnich i na ziemiach wcielonych do III Rzeszy Niemieckiej.

Ponadto na rzecz portalu można znaleźć Mapę Martyrologii, którą opracowano na podstawie Rejestru miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939–1945. Mapa obejmuje spacyfikowane miejscowości znajdujące się w obecnych granicach Polski. Wykaz ten będzie sukcesywnie uzupełniany o dalsze miejsca martyrologii chłopów polskich w latach II wojny światowej.

Adres portalu: http://martyrologiawsipolskich.pl

 

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*