Szczątki powstańców styczniowych zidentyfikowane

Litewscy archeolodzy zidentyfikowali szczątki ludzkie, które dwa lata temu odnaleziono na Górze Zamkowej w Wilnie. Naukowcy potwierdzają, że należą one do osób biorących udział w powstaniu styczniowym.

Powstanie styczniowe wybuchło 22 I 1963 roku w Królestwie Polskim i na Litwie przeciwko Imperium Rosyjskiemu. Było największym powstaniem narodowym, w czasie którego stoczono około 1200 bitew. Ostatnie oddziały poddały się jesienią 1864 roku. Powstanie styczniowe zakończyło się sromotną klęską powstańców. Uczestników zrywu karano w rozmaity sposób: od konfiskaty majątków do zsyłek na Syberię.

Mindaugas Kvietkauskas, minister kultury Litwy, podał, że udało się zidentyfikować szczątki Zygmunta Sierakowskiego oraz Konstantego Kalinowskiego, które spoczywały na Górze Zamkowej w Wilnie. Ich tożsamość rozpoznano dzięki badaniom medycznym, genetycznym i antropologicznym. Odnaleziono 20 ciał powstańców, którzy dokonali żywota na Placu Łukiskim w Wilnie. Archeolodzy mają dane, które podają, że w Wilnie pochowano 21 osób. Nie odnaleziono do tej pory szczątków księdza Stanisława Iszory.

Jesienią bieżącego roku odnaleziono szczątki spoczną w centralnej kaplicy na cmentarzu w Rossie, podaje minister kultury Litwy. Imiona i nazwiska powstańców, które będą umieszczone na sarkofagu, będą napisane w trzech językach: polskim, białoruskim i litewskim. Zabieg ten jest celowy i ma podkreślić znaczenie powstania dla wszystkich narodów.

Źródło: fakty.interia.pl
Fot. Wikimedia Commona

Karolina Charchowska

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*