17 grudnia 1653 roku została zawarta ugoda żwaniecka

Tego dnia 1653 roku została zawarta ugoda żwaniecka

Ugoda żwaniecka zwarta pod zamkiem Żwaniec pomiędzy Rzeczpospolitą, a Chanatem Krymskim. Chanat Krymski widząc zagrożenie w sojuszu kozacko-moskiewskim zawarł układ z Rzeczpospolitą, skierowany przecie Moskwie i Kozakom.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*