Uroczystość wręczenia Nagrody imienia Mariana Sokołowskiego

13 stycznia w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody imienia Mariana Sokołowskiego za najlepszą pracę magisterską z historii sztuki obronioną na uczelniach krakowskich w ubiegłym roku akademickim.

Nagroda, przyznawana od 2013 roku, ma wyjątkowy charakter. Do inicjatywy podjętej rok wcześniej przez Jacka Maja, dyrektora Collegium Artium oraz dra hab. Andrzeja Betleja, dyrektora Instytutu Historii Sztuki UJ przyłączył sie jeszcze Instytut Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz Krakowski Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Wszystkie te instytucje są współfundatorami nagrody, ale trzeba podkreślić, że znaczna część środków pochodzi z 1% odpisu podatkowego przekazywanego przez Collegium Artium. w ten sposób nagroda ta ma prawdziwie charakter środowiskowy. W bieżącym roku Nagroda została wsparta również funduszami uzyskanymi dzięki Fundacji Banku Zachodniego WBK. Pierwszym laureatem nagrody była Pani mgr Joanna Utzig z UJ, w tym roku wyróżniono pracę magisterską Pani Mgr Pauliny Hyły, zatytułowaną Transfiguracje. Architektura współczesna wobec historycznej tkanki Starego Miasta Krakowa , napisaną pod kierunkiem dr hab. Marty Leśniakowskiej, na Uniwersytecie Papieskim. W tegorocznej edycji przyznano po raz pierwszy nagrodę drugą: otrzymali ją ex-equo Pani mgr Martyna Nowicka i pan mgr Jan Cieślak, uczniowie dr hab. Andrzeja Szczerskiego z UJ.

Andrzej Betlej

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*