W pobliżu Stonehenge odkryto starożytny Dom Umarłych

Brytyjscy archeolodzy analizujący zdjęcia lotnicze wykonane w pobliżu słynnej megalitycznej budowli Stonehenge, zlokalizowanej w odległości 13 km od miasta Salisbury, w hrabstwie Wiltshire w południowej Anglii, natrafili na prostokątny kurhan pochodzący z epoki neolitu, ukryty pod polem pszenicy.

Neolityczna komora grobowa pochodzi przypuszczalnie z okresu sprzed 5600 do 5700 lat temu. W ziemnym, prostokątnym kurhanie prawdopodobnie znajdowały się szkielety jednych z najwcześniejszych mieszkańców Wielkiej Brytanii. Miejsce pochówku znajduje się w Salisbury Plain w hrabstwie Wiltshire w południowej Anglii, na obszarze którego rozsianych jest wiele tego rodzaju starożytnych grobów. „To bardzo rzadki rodzaj pomnika, który nie często przytrafia się archeologom” – powiedział Jim Leary, dyrektor Instytutu Archeologii Pola na Uniwersytecie Reading w Anglii, prowadzący wykopaliska. Jest to pierwszy tego rodzaju starożytny kurhan, który został w całości wykopany w ciągu ostatnich 50 lat na terenie hrabstwa Wiltshire. Komora grobowa została odkryta na terenie pola uprawnego, wyglądającego jak zwykłe pole pszenicy. Dzięki posiadanym materiałom lotniczym archeologom udało się określić zarys struktury grobowej, ukrytej pod powierzchnią pola. „To jest dopiero początek badań archeologicznych prowadzonych w tym miejscu, a ich wyniki nie zostały jeszcze oficjalnie opublikowane w czasopismach naukowych. Na razie nie wiadomo, czy w odkrytym kurhanie znajdują się jakieś ludzkie szkielety lub inne artefakty” – powiedział Jim Leary.

Z Salisbury Plain w Anglii wywodzi się szereg najsłynniejszych angielskich zabytków począwszy  od megalitycznej budowli Stonehenge, pomnika ognia w Averbury a skończywszy na kredowym kopcu Silbury Hill. Do końca nie wiadomo dlaczego tak wiele z tych starożytnych zabytków  odnaleziono akurat w tym regionie. Przypuszcza się, że wpływ na to miał fakt, iż obszar ten w najnowszej historii dziejów ludzkości był bardzo słabo zaludniony, co oznacza, że zabytki te nie zostały na przestrzeni kilku tysięcy lat zaorane przez rolników. Szczególne święte znaczenie dla ludzi starożytnych miały również doliny rzek Avon i Kennet (które przepływają przez Wiltshire), w pobliżu których odkryto wiele megalitycznych budowli i jam grobowych.

Odnaleziona komora grobowa jest prostokątem o długości 26 metrów i szerokości około 20 metrów. Komorę podobnej wielkości datowaną na okres 3500 do 3700 lat p. n. e. odkryto w miejscowości West Kennet. Jeśli w wyniku dokładniejszych badań okaże się, że odnaleziona komora grobowa jest podobna do innych kurhanów dotychczas odkrytych na tym obszarze, to przypuszczalnie według archeologów mogło znajdować się w niej kiedyś od 30 do 50 szkieletów, które mogły zostać pochowane wraz z krowią czaszką (dla pierwotnych osadników udomowiona krowa była bardzo ważnym gatunkiem zwierzęcia). Możliwe również, że w kurhanie znajdują się pozostałości ceramiki z okresu neolitycznej kultury Wind Mill Hill (okolice Averbury   w Anglii gdzie znaleziono tego rodzaju naczynia). Choć miejsce gdzie odkryto kurhan datowane jest na kilka wieków wcześniej niż megalityczna budowla Stonehenge, to teoretycznie mogą znajdować się w nim szczątki dalekich krewnych budowniczych Stonehenge, a przynajmniej krewnych ludu, który zajmował teren wokół tego świętego pomnika.

Źródło: livescience.com

Zenon Purta

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*