W rękach templariuszy? –  nie do końca „czarna plama” w dziejach Całunu Turyńskiego

Czy Całun Turyński rzeczywiście znalazł się w rękach francuskich templariuszy? Na to pytanie nie znajdziemy stuprocentowej odpowiedzi. Możliwe są bowiem dwa scenariusze: albo Całun naprawdę posiadali templariusze (od samego złupienia Konstantynopola w 1204 roku lub też otrzymali go później z rąk de la Roche), albo przez blisko 150 lat pozostawał on w rękach Ottona de la Roche i jego potomków.

Czytaj część 1, część 2, część 4, część 5

W niniejszym artykule postaram się w oparciu o publikacje dostępne na polskim rynku zapełnić tę białą plamę w dziejach tej cennej relikwii, przychylając się do pierwszej z wymienionych możliwości, gdyż przemawia za nią szereg, przedstawionych poniżej, argumentów.

Zakon templariuszy, a właściwie Zakon Ubogich Rycerzy Chrystusa i Świątyni Salomona, od zawsze otoczony był aurą tajemniczości, którą wielokrotnie wykorzystywali nie tylko pisarze, ale też posłużyło to do likwidacji tego zakonu.

Pieczęć zakonu templariuszy. Wikimedia Commons. [3] Baldwin II przekazuje Świątynię Jerozolimską Hugonowi de Payens w "Histoire d'Outre-Mer"autorstwa Guillaume'a de Tyr. Wikimedia Commons
Pieczęć zakonu templariuszy. Wikimedia Commons.

Tak naprawdę, był to zakon rycerski posiadający niebywałe bogactwa, co także stanowiło łakomy kąsek dla poszukujący źródeł finansowania państwa Filipa IV. Potęga nie tylko finansowa, lecz także wojskowa templariuszy (posiadali bowiem nie tylko liczne posiadłości ziemskie, ale też szereg zamków, twierdz i linie umocnień), budzić mogła nie tylko zachwyt, ale przede wszystkim zazdrość władców Europy. Należy wspomnieć też o niebywałej elitarności tego zakonu, do którego przynależeli przedstawiciele najmożniejszych rodów średniowiecznej Europy, pochodzący z różnych państw.[1]

Początki zakonu sięgają roku 1118, gdy oficjalnie został założony przez uczestnika wypraw krzyżowych, Hugona z Payens, oraz jego 8 współtowarzyszy. Hugon został także pierwszym wielkim mistrzem templariuszy. Do potęgi zakonu przyczyniły się także działania św. Bernarda z Clairvaux (nota bene położonego w tej samej diecezji).[2]  Owianie samego zakonu aurą tajemniczości wynika z obowiązującego zakonników obowiązku dochowania ścisłej tajemnicy. Ponadto intrygujące dla postronnych mogły być zainteresowania członków tego zakonu, którzy, według opinii współczesnych badaczy, prowadzili poszukiwania w ruinach świątyni Salomona. Sami templariusze studiowali pisma hebrajskie oraz utrzymywali kontakty z kręgami rabinackimi, co może potwierdzić tezę, jakoby celem ekspedycji zakonników było odnalezienie Świętego Graala, tj. kielicha, którego podczas ostatniej wieczerzy miał używać Jezus, czy też do którego Józef z Arymatei zebrać miał pod krzyżem krople krwi Jezusa. Do rozpowszechnienia przez wracających do domu rycerzy legendy Świętego Graala jako cudownego wizerunku ukrzyżowanego Jezusa przyczyniły się zapewne publiczne wystawienia Całunu w Konstantynopolu. Sami zaś templariusze mieli możliwość otaczać czcią tę relikwię w Bizancjum.[3]

Baldwin II przekazuje Świątynię Jerozolimską Hugonowi de Payens w "Histoire d'Outre-Mer"autorstwa Guillaume'a de Tyr. Wikimedia Commons.
Baldwin II przekazuje Świątynię Jerozolimską Hugonowi de Payens w „Histoire d’Outre-Mer”autorstwa Guillaume’a de Tyr. Wikimedia Commons.

Jak wspomniałem w poprzednim artykule, podczas IV wyprawy krzyżowej Całun mógł trafić w ręce templariuszy bezpośrednio podczas grabieży Konstantynopola w 1204 roku, gdyż podczas zdobycia miasta to oni zajęli świątynię, gdzie relikwię przechowywano, zaś inwentaryzacji łupów dokonywał Garnier de Trainel, biskup Troyes, gdzie znajdował się „rdzeń” zakonu.[4] Możliwe też, że templariusze weszli w posiadanie Całunu później, za pośrednictwem Ottona de la Roche i po jego śmierci, tj. ok. 1250 roku.[5] XIII-wieczne źródła wskazują na fakt, że m.in. w Montpellier i Carcassonne stojący na czele zakonu templariusze oddawali cześć relikwiarzowi w kształcie głowy. Tego typu pogłoski wykorzystał król Filip IV do rozprawienia się z zakonem, podając jako pretekst oskarżenie zakonników o bałwochwalczy i potajemny kult oddawany bożkowi Bafometowi.[6]  Według przypuszczeń niektórych badaczy, tajemniczym wizerunkiem bożka miał być właśnie Całun. Według Antoniego Lombattiego niemal wszystkie jego [bożka] opisy pośrednio lub bezpośrednio nawiązywały do Całunu. Ponadto w roku 1215 Sobór Laterański IV potępił handel relikwiami i zakazał swoim dekretem przenoszenia relikwii, uznawszy to za praktykę symoniczną i świętokradzką. Oczywiste więc zdaje się wytłumaczenie, dlaczego templariusze mieliby ukrywać fakt posiadania Całunu. Ujawnienie prawdy pociągnęłoby za sobą konieczność nader kłopotliwych wyjaśnień, a na tak uznanym Zakonie zaciążyły poważne zarzuty związane z rabunkiem.  Przypuszczalnie templariusze uważali Całun za autentyczny, lecz byli zmuszeni wybrać milczenie. Z tych samych powodów wybrała milczenie także rodzina Charny, pierwszych oficjalnych właścicieli relikwii.[1]

Palma Le Jeune - Zdobycie Konstantynopola. Wikimedia Commons
Palma Le Jeune – Zdobycie Konstantynopola. Wikimedia Commons

Zeznania templariuszy w trakcie procesu wskazują na to, że kult wizerunku stanowił część przyjmowania nowicjuszy do zakonu. Zakończywszy okres próby otrzymywali oni sznur, który uprzednio dotknięto do wizerunku głowy, a nadto zobowiązani byli przysiąc dochowania w tajemnicy szczegółów kultu wizerunku.[7] Relikwia prawdopodobnie była przechowywana w rejonie Troyes, gdzie ujrzeć ją mógł Stefan z Troyes, o czym zeznawał w trakcie procesu. Tajemniczy wizerunek oglądał również Hugo de Payraud, zeznając, że dwie nogi miał z przodu, a dwie z tyłu.  Także brat Raoul de Gisy, poborca z Troyes, wspominał figurę demona z rogami na głowie. Powyższe opisy wpasowują się w wygląd Całunu prezentowanego poziomo, gdzie postać Jezusa jest dobita dwustronnie, a więc widoczne są cztery nogi, natomiast jako „rogi” potraktować można widoczne na czole wycieki krwi spod cierniowej korony. Inny z zakonników – brat Gaucerant, wachmistrz z Mont Pezat mówił zaledwie o głowie brodatego mężczyzny. Na zeznania templariuszy należy wziąć jednak pewną poprawkę związaną ze stresem, wywołanym zarówno efektem tajemniczości, jakim templariusze zmuszeni byli otaczać relikwię, jak i samym przesłuchaniem. Sekretny kult wizerunku odbywać się musiał nocą, przy blasku pochodni lub świec, co musiało wywrzeć na nich niezatarte wrażenie.[8]  Jak się okazało, tajemnicy nie udało się w pełni zachować.
2 października 1307 roku dokonano aresztowania członków zakonu, spośród których wielu załamawszy się, przyznało się do czci tajemniczego wizerunku.[9] Samego jednak płótna nie udało się odnaleźć.  Ciekawego odkrycia, które może wskazywać na obecność Całunu w zakonie, dokonano w 1951 roku w Templecombe w Anglii, gdzie od 1198 roku mieściło się preceptorium dla celów rekrutacji i szkolenia nowych członków zakonu. W stropie jednego z domostw odnaleziono najprawdopodobniej wieko skrzyni, z malowidłem dziwnej głowy, podobnej do wizerunku Jezusa z mandylionów.[10] Portret ów wykonano na dębowych deskach między XIII a XIV wiekiem[11]

Ostatecznie królewska intryga doprowadziła w 1312 roku do rozwiązania zakonu, zaś sam król przejął majątek zlikwidowanych templariuszy. Z kolei dwa lata później proces dobiegł końca. Król Filip uzyskał 22 marca 1312 roku od papieża Klemensa V wyrok stwierdzający herezje zakonników, w tym ów tajemny kult wizerunku brodatego mężczyzny o rudym kolorze włosów.[12]

Egzekucja Jakuba de Molay – litografia w „History of Freemasonry“”Alberta Gallatina Mackey'a. Wikimedia Commons.
Egzekucja Jakuba de Molay – litografia w „History of Freemasonry“”Alberta Gallatina Mackey’a. Wikimedia Commons.

19 marca 1314 roku na placu przed Notre Dame oczekiwano na komisję papieską, przed którą czterech mistrzów zakonu miało powtórzyć swe zeznania. Jednakże ku zdumieniu tłumu wielki mistrz Jakub de Molay i preceptor Normandii Geoffrey de Charnay ogłosili, że są niewinni oraz, że zakon zachował swoją świętość i czystość. Takie oświadczenie w obliczu śmierci może nam sugerować, że rzeczywiście zakonnicy nie uprawiali bałwochwalstwa, lecz mogli być w posiadaniu prawdziwej relikwii. Wobec tego twierdzenia, członkowie papieskiej komisji zażądali czasu na ponowne rozpatrzenie sprawy, na co król Filip zgodził się, aby następnie i tak rozkazał spalić mistrzów na stosie.[13] Zgodnie z przekazem, wielki mistrz umierając miał przekląć króla i papieża, którzy jeszcze tego roku ponieśli śmierć. Motyw ten wykorzystał francuski pisarz Maurice Drunon w świetnym cyklu powieści historycznych „Królowie przeklęci”.

Nastrój tajemnicy, który przez wieki otaczał zakon, warunki przeprowadzania procesu przeciwko templariuszom, brak oficjalnych dokumentów potwierdzających posiadanie przez zakon Całunu, a przede wszystkim upływ wieków utrudniają w znaczącym stopniu dokładne zapoznanie się z historią Całunu w XIII wieku. W niektórych momentach poszlaki są jednak tak wyraźne, co więcej, zbiegają się we wspólnym punkcie, co każe nam wręcz stanowczo stwierdzać, że jedna z najcenniejszych relikwii chrześcijaństwa znalazła się w rękach Zakonu Ubogich Rycerzy Chrystusa i Świątyni Salomona. Prawdopodobnie to właśnie nielegalny sposób zdobycia relikwii i związana z tym tajemnica doprowadziły jeden z najpotężniejszych zakonów średniowiecznej Europy do całkowitej klęski.

Damian Malicki

Bibliografia:

Fanti G., S. Gaeta, Tajemnica Całunu. Zdumiewające odkrycia nauki w kwestii Całunu Turyńskiego, Kraków 2015.

Górny G., J. Rosikoń, Świadkowie tajemnicy. Śledztwo w sprawie relikwii Chrystusowych, Warszawa 2013.

Tarnowski K., Całun Turyński. Relikwia czy genialne fałszerstwo?, Warszawa 2011.

Ziółkowski Z., Całun Turyński. Milczący świadek męki, śmierci i zmartwychwstania, Warszawa 2011.

Przypisy:

[1] ST 41-42

[1]K. Tarnowski, Całun Turyński. Relikwia czy genialne fałszerstwo?, Warszawa 2011, s. 174.

[2]Ibidem, s. 174.

[3]Ibidem, s. 174-175.

[4]Ibidem, s. 175.

[5]Ibidem, s. 176.

[6]G. Górny, J. Rosikoń, Świadkowie tajemnicy. Śledztwo w sprawie relikwii Chrystusowych, Warszawa 2013, s. 41.

[7]Z. Ziółkowski, Całun Turyński. Milczący świadek męki, śmierci i zmartwychwstania,  Warszawa 2011, s. 33.

[8]K. Tarnowski, op.cit., s.176-177.

[9]Z. Ziółkowski,  op.cit., s. 35.

[10]Ibidem, s. 34.

[11]G. Fanti, S. Gaeta, Tajemnica Całunu. Zdumiewające odkrycia nauki w kwestii Całunu Turyńskiego, Kraków 2015, s.116.

[12]Ibidem, s.116.

[13]Z. Ziółkowski,  op.cit., s. 34- 35.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*