Według śladów stóp sprzed 3,6 miliona lat nasi przodkowie byli doskonałymi piechurami

Naukowcy z Uniwersytetu w Arizonie porównali ślady stóp sprzed 3,5 miliona lat ze śladami dzisiejszego człowieka. Dokonane przez nich odkrycie pozwala stwierdzić, że człowiek przyjął postawę wyprostowaną dużo wcześniej niż wcześniej przypuszczano.

Paleoantropolodzy odkryli, że zdolność chodzenia przy wykorzystaniu do tego minimalnej ilości energii wyprzedziła ewolucję mózgu u przodków człowieka współczesnego. Wyprostowanie sylwetki pozwoliło na możliwość wykorzystania rąk do obsługi narzędzi i broni, a także pozwoliło przodkom człowieka na pokonywanie większych odległości.

Pierwsze ślady sugerujące poruszanie się w postawie pionowej odnaleziono w Laetolii w Tanzanii i wydatowano je na pochodzące sprzed 3,6 miliona lat temu, a także powiązano je z przedstawicielami rodzaju Australopithecus. David Raichlen z Uniwersytetu w Arizonie zbadał ślady z Laetoli i porównał je z odciskami stóp uzyskanymi w warunkach laboratoryjnych od współczesnych ochotników. Współczesne ślady zostały wykonane przez ochotników chodzących normalnie, oraz idących z ugiętymi kolanami i w lekko pochylonej pozycji. Zestawienie wykonanych współcześnie śladów z tymi odkrytymi w Laetoli wykazało znaczące podobieństwo do śladów współczesnych ludzi, co może sugerować, że ludzie zaczęli chodzić w postawie wyprostowanej około 4 milionów lat temu.

Naukowcy twierdzą, że znaczący wpływ na to mogło wywołać dostosowywanie się do zmieniających się warunków klimatycznych.

Źródło: washingtonpost.com

Fot.: Michael Stravato/AP

Łukasz Nowok

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*