Wielkie projekty i wielkie remonty w Twierdzy Srebrna Góra

Ruszył największy remont Twierdzy Srebrna Góra od czasów zakończenia II wojny światowej. Całe przedsięwzięcie możliwe jest dzięki rekordowemu dofinansowaniu, jakie ten zabytkowy obiekt otrzymał w ostatnich miesiącach. Inwestycje za łączną kwotę blisko 40 milionów złotych pozwolą na dalszy rozwój tej jednej z największych atrakcji turystycznych Dolnego Śląska. Pomimo rozpoczętych prac renowacyjnych, obiekt jest dostępny dla turystów.

W wyniku zaplanowanych do realizacji inwestycji, Twierdza Srebrna Góra ma zostać  również miejscem rekreacji, spotkań oraz pewnego rodzaju centrum kultury i edukacji.

Już na początku listopada 2020 roku twierdza otrzymała ponad 15 milionów dofinansowania z tak zwanych funduszy norweskich na realizację ambitnego projektu, którego całkowity koszt to blisko 22 miliony.  W ramach przedsięwzięcia udostępnione mają być dla zwiedzających nowe przestrzenie Twierdzy Srebrna Góra. W planach jest także odbudowanie mostów, a jeden z nich ma zostać w pełni zrekonstruowany. Wyremontowane zostaną także kolejne kazamaty. Ponadto na terenie obiektu pojawi się wiele nowoczesnych, multimedialnych rozwiązań. Według planów jeszcze bardziej zaakcentowane zostaną dawne rzemiosła działające niegdyś w fortyfikacji i Srebrnej Górze.

W ramach inwestycji renowacji poddane zostaną następujące części twierdzy: Rawelin, Fort Rogowy, Esplanada, Bastion Górny, Kawalier, Donjon – o łącznej powierzchni blisko 8 tysięcy metrów kwadratowych. Na terenie obiektu powstaną także dwie nowe ścieżki edukacyjne. Jedna z nich ma mieć długość 950 m i ma biec wzdłuż południowej fosy. Z kolei druga o długości 360 m ma być w okolicach Donjon-Rawelin.

Wkrótce odwiedzający zabytkową fortyfikację w Srebrnej Górze, będą mogli podejrzeć budowę mostu łączącego Donjon z Bastionem Górnym. Ma ona odbywać zgodnie z dawną sztuką. Już  od 2006 roku trwają w Twierdzy Srebrna Góra prace renowacyjne, na które wydano łącznie około 25 milionów złotych. Teraz dzięki kolejnym funduszom jej dalszy remont jest możliwy.

Twierdza otrzymała 10,5 mln zł dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, trwa również realizacja innego projektu wartego łącznie 16,5 miliona złotych. Polega on na utworzeniu bazy noclegowej, restauracji i niezbędnych przyłączy do Twierdzy. Remontom i konserwacji poddane zostaną także setki metrów kwadratowych murów i sklepień na terenie całego obiektu. Otwarcie nowych części Twierdzy Srebrna Góra przewidywane jest na maj 2023 roku.

Źródło: investmap.pl

Maciej Polak

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*