Właściciele Zamku w Oporowie żądają odszkodowania od Skarbu Państwa

Roszczenie opiewające na 31 mln złotych zostało niedawno skierowane do Sądu Rejonowego w Kutnie przez sześciu właścicieli Zamku w Oporowie, którzy takiej właśnie kwoty żądają od Skarbu Państwa i regionalnego samorządu. Ma ona być odszkodowaniem za skutki bezprawnego przejęcia nieruchomości przez Skarb Państwa na podstawie dekretu PKWN o reformie rolnej.

Zamek w Oporowie wzniesiono w XV stuleciu na zlecenia biskupa kujawskiego Władysława Oporowskiego. Dzięki wielokrotnym przebudowom i rozbudowom dokonywanym na przełomie stuleci stał się swoistą mieszankom stylów architektonicznych od renesansu na neogotyku kończąc. W roku 2007 trafił do Państwowego Rejestru Muzeów.

Zamieszanie, którego stał się bohaterem wybuchło jeszcze na początku dekady, kiedy to spadkobiercy prawni przedwojennych właścicieli zamku wysunęli roszczenia w sprawie nieruchomości, przejętej przez Skarb Państwa na mocy reformy rolnej PKWN w 1945 roku. W 2015 roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przychylił się do wniosku spadkobierców i przekazał obiekt w ich zarząd. Od decyzji odwołało się Starostwo Powiatowe w Kutnie, czyli ówczesny i obecny właściciel zamku, jednakże Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi skargę oddalił.

Teraz rozpoczyna się kolejny proces przed sądem powszechnym, który może spadkobierców uczynienie tylko właścicielami zamku, ale też milionerami.

Źródło: ekutno.pl
Fot. Wikimedia Commons

Dawid Siuta

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*