Znamy zwycięzcę III Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki

Dnia 17 czerwca 2019 roku Rada Programowa Fundacji im. Janusza Kurtyki w finałowym etapie III Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki, którego tegoroczny temat brzmiał:Polska: Wojna i Granice w XX w.,po analizie konkursowych recenzji, dokonała wyboru zwycięskiej pracy, którą została publikacja Dr. Damiana Markowskiego pt. Dwa Powstania. Bitwa o Lwów 1918,wydana w 2019 roku.

Wszystkie zgłoszone do Konkursu publikacje były niezwykle interesujące. Dyskusja nad finałową piątką, spośród której wyłoniono najlepszą książkę, trwała niemal trzy godziny – powiedział po obradach Rady Programowej Wiceprezes Fundacji ds. nauki Damian Bębnowski.

Zwycięska praca zostanie teraz przetłumaczona na język angielski, a także – co jest nowością w naszym projekcie – na język niemiecki. Jej promocja, oprócz Stanów Zjednoczonych, obejmie również Wielką Brytanię oraz kraje niemieckojęzyczne: Niemcy, Austrię oraz Szwajcarię. Zanim to jednak nastąpi, w październiku bieżącego roku odbędzie się uroczysta Gala wieńcząca tegoroczny Konkurs.

Konkurs o Nagrodę im. Janusza Kurtyki w 2019 roku został objęty Patronatem Honorowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina.

Projekt realizowany jest w ramach Obchodów Stulecia Polskiej Niepodległości i Odbudowy Polskiej Państwowości.

III Edycja Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki stanowi ponadto część projektu pt. „Umiędzynarodowienie polskiej historiografii i zwiększenie rozpoznawalności osiągnięć polskich badaczy poprzez poszerzenie dostępności językowej i promocję najlepszych pozycji w latach 2019-2020”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „DIALOG”.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*