Ostatnie wydarzenia z kalendarium historycznego

12 lipca 100 p.n.e urodził się Juliusz Cezar

12 lipca 100 p.n.e urodził się Juliusz Cezar

Juliusz Cezar, jeden z najbardziej znanych polityków i wodzów rzymskich. Należał do stronnictwa popularów, działającego w interesie biedniejszych warstw ludności. Był namiestnikiem Galii, gdzie zwycięsko pokonał bunt Wercyngetoryksa. Zginęło wtedy około miliona osób. Od 45 r. p.n.e sprawował najwyższą władzę w Rzymie, odrzucając tytuł króla, kojarzącego się z tyranią i przyjmując miano Cezara. Rok później zamordowany przez przywódców opozycyjnej grupy, m.in. Gajusza Kasjusza Longinusa i Marka Juniusza Brutusa. Nie pozostawił wskazówek dotyczących następców, jednak cały majątek zostawił Gajuszowi Oktawiuszowi, późniejszemu cesarzowi.

Adriana Woźniak
Fot. Wikimedia Commons

PartnerzyPrzewiń do góry