17 października 1975 roku zmarł w Rzymie Jerzy Braun

Tego dnia 1975 roku zmarł w Rzymie Jerzy Braun

Jerzy Braun był żołnierzem wojny polsko-bolszewickiej, w okresie międzywojennym redaktorem naczelnym Gazety Literackiej i Zet-u. W czasie wojny przywódcą podziemnej organizacji Unia, uczestnikiem powstania warszawskiego oraz ostatnim delegatem rządu na Kraj.

Po wojnie pracował redaktor „Tygodnika Warszawskiego”. Aresztowano go w 1948 i skazano na dożywocie. Jednak z więzienia wyszedł w roku 1956. W roku 1965 roku wyjechał do Rzymu, gdzie był, jako jeden z nielicznych świeckich, uczestnikiem obrad II soboru watykańskiego.

Po śmierci jego prochy powróciły do kraju. Pochowano go w alei zasłużonych na Powązkach.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*