21 maja 996 roku odbyła się koronacja Ottona III na Świętego Cesarza Rzymskiego

Tego dnia 996 roku Otton III został koronowany na Świętego Cesarza Rzymskiego

Koronacja Ottona III odbyła się w 996 roku, choć teoretycznie zasiadł on na tronie już w wieku trzech lat, po przedwczesnej śmierci swego ojca – Ottona II. Jednak w imieniu młodego monarchy rządy sprawowała jego matka cesarzowa Teofano, a następnie babka – Adelajda. Młody władca wychowany został w duchu uwielbienia antyku i całe swe życie poświęcił idei odbudowy starożytnego Imperium Rzymskiego.

Poszukując sojuszników, znalazł wsparcie polskiego księcia Bolesława Chrobrego, czego wyrazem była m.in. pielgrzymka cesarza do Gniezna. Budowie wymarzonego państwa sprzeciwili się jednak sami podwładni Ottona, natrafił też na opór mieszkańców Italii. Kres marzeniom położyła ostatecznie śmierć cesarza w wieku ledwie 22 lat.

Zdj. Wikimedia Commons

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*