22 maja 1629 roku podpisano traktat w Lubece

Tego dnia 1629 roku podpisano w Lubece traktat pokojowy pomiędzy Danią a Świętym Cesarstwem Rzymskim Narodu Niemieckiego

Traktat w Lubece zakończył epizod duński w wojnie trzydziestoletniej. Cesarz widząc możliwość przymierza Danii ze Szwecją, za namową Wallenstaina podjął rokowania pokojowe. Król Danii Chrystian wycofał się z wojny dość tanim kosztem.

Wojska katolickie opuściły tereny Danii wraz z Holsztynem, a Chrystian zachował całe państwo bez żadnych strat terytorialnych. Jednak obiecał, że już nie będzie się mieszał w sprawy Niemiec. Niestety kraj był w ruinie, a udział króla w wojnie zachwiał równowagą polityczną w Danii i władza z rąk króla przeszła na radę.

Obraz przedstawia Chrystiana IV Oldenburga

Comments are closed.