22 maja 1629 roku podpisano w Lubece traktat pokojowy pomiędzy Dania a Świętym Cesarstwem Rzymskim Narodu Niemieckiego

Było to zakończenie epizodu duńskiego w wojnie trzydziestoletniej. Cesarz widząc możliwość przymierza Danii ze Szwecją, za namową Wallenstaina podjął rokowania pokojowe.
Król Danii Chrystian wycofał się z wojny dość tanim kosztem.
Wojska katolickie opuściły tereny Danii wraz z Holsztynem, a Chrystian zachował całe państwo bez żadnych strat terytorialnych. Jednak obiecał, że już nie będzie się mieszał w sprawy Niemiec. Niestety kraj był w ruinie, a udział króla w wojnie zachwiał równowagą polityczną w Danii i władza z rąk króla przeszła na radę.

Obraz przedstawia Chrystiana IV Oldenburga

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*