Krzysztof Radziwiłł

22 marca 1585 roku urodził się Krzysztof Radziwiłł

Tego dnia 1585 roku urodził się Krzysztof Radziwiłł

Krzysztof Radziwiłł to jeden z najlepszych i niedocenionych wodzów Rzeczypospolitej. Piastował urząd wielkiego hetmana litewskiego. Mimo skromnych sił potrafił zwyciężać z wojskami szwedzkimi w Inflantach.

Opowiadał się za reformą wojska, m.in. chciał zmniejszenia ilości jazdy i zwiększenia ilości piechoty.
Z powodu uwikłania się w intrygę zwaną „spiskiem orleańskim”, której celem było obalenie Zygmunta III Wazy i wprowadzenia na tron polski księcia Gastona Orleańskiego został odsunięty od nominacji królewskich. 

Comments are closed.